Cevaplar

2013-01-11T12:48:23+02:00

I.Konu: İstanbul’un Fethi 

1.İstanbul’un Fethi 
2.İstanbul’un Fethi’nin Sonuçları 
3.Askeri ve Siyasi Gelişmeler (1454- 1480) 

II. Konu: Osmanlılarda Yönetim, Askeri Teşkilat ve Eğitim 

1.Osmanlılarda Yönetim 
2.Osmanlılarda Askeri Teşkilat 
3.Osmanlı’da Eğitim 

III. Konu: Avrupa’daki Gelişmeler 

1.Coğrafi Keşifler 
2.Rönesans 

IV. Konu: I.Selim (Yavuz) Dönemi (1512- 1520) 

1.Osmanlı-Safevi İlişkileri 
2.Osmanlı-Memlük İlişkileri 


V.Konu: Osmanlı Devleti’nde Ekonomik Gelişmeler ve Toplum Yapısı 

1.Ekonomik Gelişmeler 
2.Toplum Yapısı 
3.Günlük Yaşam 
4.Vakıf Sistemi 

VI. Konu:Kanuni Dönemindeki Siyasi Olaylar 

1.XVI. yüzyılda Avrupa 
2.Batıdaki Gelişmeler 
3.Doğudaki Gelişmeler 
4.Kanuni Döneminde Denizlerdeki Gelişmeler 
5.Fransa’ya verilen Kapitülasyonlar 

VII. Konu: Osmanlı’da Hukuk, Bilim,Teknoloji ve Sanat Alanındaki Gelişmeler 

1.Hukuk Alanındaki Gelişmeler 
2.Bilim ve teknoloji 
3.Edebiyat 
4.Güzel Sanatlar 
5.Mimari 
6.Osmanlılarda Oyun, Eğlence ve Şenlik 

VIII. Konu: Reform Hareketleri 

1.Reformun Nedenleri 
2.Reformun Gelişimi 
3.Reformun Sonuçları 

0