Cevaplar

2013-01-10T23:51:33+02:00
Ohm kanunu nedir?

Ohm kanunu yada Ohm yasası; 1827 yılında Georg Simon Ohm tarafından bulunmuştur. Elektrik devrelerinde Voltaj, Akım ve Direnç arasında bir bağlantı mevcuttur. Voltaj, Akım ve Direnç arasında bir bağlantının bulunduğu bu elektrik devresinde iki nokta arasındaki bir tel üzerinden geçen akım potansiyel farkla yani geçtiği alanla doğru, iki nokta arasındaki dirençle yani iki nokta arası uzunluğuyla ters orantılıdır işte bu bağlantıyı veren kanuna Ohm kanunu yada Ohm yasası denir

Georg Simon Ohm'da bunu; “Bir iletkenin iki ucu arasındaki potansiyel farkının,iletkenden geçen akım şiddetine oranı sabittir.” şeklinde tanımlamıştır. Direnç birimi “Ohm“dur bu değer ne kadar büyük ise o kadar çok direnç var anlamına gelir. Farklı malzemeler, farklı dirençlere sahiptir. Örneğin, bir metrelik alüminyum telin direnci 3,44 ohm'dur. Benzer bir bakır telin direnci ise 2,09 ohm'dur. 100 watt'lık bir lambanın direnci 140 ohm'dur. Akım bir dirençten geçerken elektronlar enerji kaybederler. Elektronlar bir dirençten geçerken iş yaparlar. Bu iş ısıya dönüşür. Potansiyel farkı, akım ve direnç arasındaki ilişki Ohm Kanunu olarak bilinir. Ohm kanununa göre; akım, potansiyel farkının dirence oranıdır.

Ohm kanunuyla ortaya konan bağıntılar hangileridir?

1- R = U / I

2- V = İ x R

3 = V / R

U= Alıcı uçlarına uygulanan gerilim (Volt (V))

I= Alıcı içinden geçen akım şiddeti (Amper (A))

R= Direnç (Ohm)

Diğer bağıntılara ve formüllere buradan bakabilirsiniz.

Hangi maddeler hangi direnç oranına sahiptir?

Metal: Gümüş Direnç: 1,98 ohm

Metal: Bakır Direnç: 2.09

Metal: Altın Direnç: 2,96

Metal: Alüminyum Direnç: 3,44

Metal: Pirinç Direnç: 8,50

Metal: Nikel Direnç: 9,48

Metal: Demir Direnç: 12,1

Metal: Kalay Direnç: 14,0

Metal: Kurşun Direnç: 26,7

Rezistör nedir?

Hacmine göre büyük bir dirence sahip olan bir iletkene rezistör adı verilir. Örneğin, 1000 ohm'luk bir karbon rezistörün uzunluğu bir cm'den daha azdır. Karbonlu dirençler radyo, televizyon ve bilgisayarlarda kullanılırlar.

Direnç nedir?

Devreye uygulanan gerilim ve akım bir uçtan diğer uca ulaşıncaya kadar izlediği yolda birtakım zorluklarla karşılaşır. Bu zorluklar elektronların geçişini etkileyen veya geciktiren kuvvetlerdir. İşte bu kuvvetlere Direnç denir.

Dirençlerin elektronik devrelerdeki görevleri nelerdir?

1- Devreden geçen akımı sınırlayarak aynı değerde tutmak.

2- Devrenin besleme gerilimini bölerek, yani küçülterek başka elemanların çalışmasına yardımcı olmak.

3- Hassas yapılı devre elemanlarının aşırı akıma karşı korunmasını sağlamak.

4- Her devre elemanı belirli voltaj aralıklarında çalışır, belirli akımlara dayanabilir ya da gereksinim duyar,yada belirli voltajlara belirli tepkiler verir. Devrenin belirli yerlerine yerleştirilen dirençler elektrik enerjisinin bir kısmını kendileri kullanarak devrenin her noktasında gerekli değerlerde voltaj ya da akım olması için konur.

Direnç Örnekleri

Çeşitli türdeki direnç örnekleri

Dış Bağlantılar

Simon OhmKaynak: http://ohmkanunu.nedir.com/#ixzz2Hc0AupLe

1 5 1
En İyi Cevap!
2013-01-11T02:09:42+02:00
Ohm kanunu bilmiyorumda. Seri bagli devrelerde ampuller ayni kablo uzerinde yanyana dizilir eger bir tanesi bile sonerse akim gecemeyecegi icin ampullerin hicbiri yanmaz. Paralel bagli devrelerde ise ampuller birbirine paralel baglanir eger paralel bagli devrede ampul patlarsa isik yanmaya devam eder tabii ki paralel bagli devre ile seri bagli devreler birlestirilirse 1den fazla ampul yanmayabilir. Paralel bagli devrede ampul patladiginda butun akim yanik olan kisimdan gecmez akimin bir kismi zor olan kismi yani direnci fazla olan patlak ampulu sececektir. Yardimci olabildiysem ne mutlu bana :D
1 5 1