Cevaplar

En İyi Cevap!
2013-01-11T11:05:14+02:00

Nükleer Fisyon ve Nükleer Füzyon Nedir?

Fisyon ve füzyon nükleer (çekirdeksel) tepkimelerdir. Bu nedenle, kimyasal tepkimelerden farklı olarak ato­mun çekirdeğinin yapısında değişiklikler meydana ge­tirirler.

Fisyon (bölünme)

Alman bilginleri Otto Hahn ve Strassman, 1938 yılın yaptıkları deneylerde, yavaş nötronların (düşük ene nötronlar) bir U-235 (uranyum-235) izotopunun çekirdeğine girdiği zaman, bu çekirdeğin birbirine I men hemen eşit iki parçaya bölündüğünü ve bunun sonucunda çok büyük bir enerjinin açığa çığını gözlemlediler.

Kararlılığı az olan ağır çekirdeklerin bölünerek, da kararlı çekirdeklere ayrışmasına fisyon denir. atom bombası, bir fisyon tepkimesi örneğidir. Büyük bir çekirdeğe sahip olan Uranyum atomu, nötronlarla bo bardıman edilir ve çekirdeği ikiye bölünür. Açığa çık nötronlar, diğer Uranyum çekirdeklerini de etkiler gittikçe hızlanan bir tepkimeler zinciri ortaya çığ Böyle tepkimelere zincir tepkimesi denir. Sonuçta dukça büyük bir enerji açığa çıkar.

Nükleer santrallerde üretilen elektrik, fisyondaki zir tepkimesinin yavaşlatılması sonucu elde edilir.

Füzyon (Kaynaşma)

Kararlılığı düşük olan küçük çekirdeklerin birleşir büyük çekirdekler oluşturmasına füzyon denir.

Bu olay, hafif çekirdeklerin, tek bir çekirdek meydana getirecek şekilde birleşmeleridir. Birleşme enerjisi en belirli örneğini hidrojen izotoplarının (döteryum trityum) birleşimidir. Açığa çıkan enerji, fisyondakinden çok daha büyüktür. füzyona en iyi örnek Hidrojen bombasıdır. Çok yük­sek sıcaklıklarda (1 milyon °C ın üstü) hidrojen çekirdekleri kaynaşarak, Helyum çekirdeklerini meydana getirir. Güneşte sürekli olarak füzyon tepkimeleri gerçekleşir ve açığa çıkan devasa boyuttaki enerji uzaya yayılır. Hidrojen bombasındaki çekirdek tepkimesinin gerçekleşmesi için atom bombası kullanılır.

 

Hidrojen bombası denilen termonükleer bir bomba yapmak için önce bir bölünme olayı meydana getir­mek, yani atom bombası patlatarak birleşme için ge­rekli olan ısıyı sağlamak gereklidir. Bundan dolayı bir termonükleer bombanın tetikleyicisi bir atom bomba­sıdır. Birleşme enerjisinin barışçıl amaçlarla kullanılma­sı alanında da bilimsel ve teknik çalışmalar uzun yıllar­dan beri devam etmektedir.

 

http://www.fenodevi.com/fizik-konulari-odevleri/455-9-sinif-nukleer-fisyon-ve-fuzyon

6 4 6
2013-01-11T11:14:23+02:00

Nükleer Fisyon ve Nükleer Füzyon Nedir?

Fisyon ve füzyon nükleer (çekirdeksel) tepkimelerdir. Bu nedenle, kimyasal tepkimelerden farklı olarak ato­mun çekirdeğinin yapısında değişiklikler meydana ge­tirirler.

Fisyon (bölünme)

Alman bilginleri Otto Hahn ve Strassman, 1938 yılın yaptıkları deneylerde, yavaş nötronların (düşük ene nötronlar) bir U-235 (uranyum-235) izotopunun çekirdeğine girdiği zaman, bu çekirdeğin birbirine I men hemen eşit iki parçaya bölündüğünü ve bunun sonucunda çok büyük bir enerjinin açığa çığını gözlemlediler.

Kararlılığı az olan ağır çekirdeklerin bölünerek, da kararlı çekirdeklere ayrışmasına fisyon denir. atom bombası, bir fisyon tepkimesi örneğidir. Büyük bir çekirdeğe sahip olan Uranyum atomu, nötronlarla bo bardıman edilir ve çekirdeği ikiye bölünür. Açığa çık nötronlar, diğer Uranyum çekirdeklerini de etkiler gittikçe hızlanan bir tepkimeler zinciri ortaya çığ Böyle tepkimelere zincir tepkimesi denir. Sonuçta dukça büyük bir enerji açığa çıkar.

Nükleer santrallerde üretilen elektrik, fisyondaki zir tepkimesinin yavaşlatılması sonucu elde edilir.

Füzyon (Kaynaşma)

Kararlılığı düşük olan küçük çekirdeklerin birleşir büyük çekirdekler oluşturmasına füzyon denir.

Bu olay, hafif çekirdeklerin, tek bir çekirdek meydana getirecek şekilde birleşmeleridir. Birleşme enerjisi en belirli örneğini hidrojen izotoplarının (döteryum trityum) birleşimidir. Açığa çıkan enerji, fisyondakinden çok daha büyüktür. füzyona en iyi örnek Hidrojen bombasıdır. Çok yük­sek sıcaklıklarda (1 milyon °C ın üstü) hidrojen çekirdekleri kaynaşarak, Helyum çekirdeklerini meydana getirir. Güneşte sürekli olarak füzyon tepkimeleri gerçekleşir ve açığa çıkan devasa boyuttaki enerji uzaya yayılır. Hidrojen bombasındaki çekirdek tepkimesinin gerçekleşmesi için atom bombası kullanılır.

 

Hidrojen bombası denilen termonükleer bir bomba yapmak için önce bir bölünme olayı meydana getir­mek, yani atom bombası patlatarak birleşme için ge­rekli olan ısıyı sağlamak gereklidir. Bundan dolayı bir termonükleer bombanın tetikleyicisi bir atom bomba­sıdır. Birleşme enerjisinin barışçıl amaçlarla kullanılma­sı alanında da bilimsel ve teknik çalışmalar uzun yıllar­dan beri devam etmektedir.

 

http://www.fenodevi.com/fizik-konulari-odevleri/455-9-sinif-nukleer-fisyon-ve-fuzyon

2 5 2