1-)Fatih Sultan Mehmet ıstanbul'un fethinden sonra Ortodoskları niçin koruma altına almıştır ? 2-)Istanbul'un fethi sırasında toplarınsurlar üzerindeki yıkıcı etkisini anşılması avrupayı nasıl etkilemiştir ? 3-)Fatih döneminde yapılan deniz savaşlarında Venedikliler yenilmelerine rağmen Fatih Sultan Mehmet niçin Venediklilere kapitülasyonlar vermiştir ? 4-)Bizans'la akrabalık bağı bulunan trabzon rum imparatorluğu'nun Fatih Sultan Mehmet tarafından yıkılmasının önemi nedir ? 5-) Kırım'ın fethi ticarete nasıl katkı sağlamıştır ?6-)CEm sultan'ın 2. Beyazıd'e isyan ederek diğer devletlere sığınması Orsamnlıyı nasıl etkilemiştir ? 7-)Divanıhümayun hangi olaydan sonra karar organı olmaktan çıkıp damnışma organı olmuştur ? 8-)Padişahın yasama ve yürütme ile ilgili uygulamalarını kim denetler ?

1

Cevaplar

2013-01-11T14:35:56+02:00

1-bilmem2-bilmem3-bilmem4-bilmem5-bilmem6-bilmem7-bilmem8-bilmem :D

0