Cevaplar

En İyi Cevap!
  • Eodev Kullanıcısı
2013-01-11T14:11:10+02:00

DÖRT HALİFE DÖNEMİ  (632- 661)
Halife: Hz. Muhammed’in vekili, Müslümanların  din ve devlet başkanıdır.
Dört Halife döneminde halifeler halk oyu ile  (seçimle) başa gelmişlerdir. Bu yüzden dört halife dönemine İslam’da”Cumhuriyet”dönemi denir. “Hulefa-i Raşidin = Büyük Halifeler” de denir.
Dört Halifeden sonra, Emeviler le birlikte halifeler  seçilmemiş, yönetim saltanata dönüşmüştür.

[alıntıdır]

1 5 1
2013-01-11T14:11:47+02:00

DÖRT HALİFE DÖNEMİ  (632- 661)
Halife: Hz. Muhammed’in vekili, Müslümanların  din ve devlet başkanıdır.
Dört Halife döneminde halifeler halk oyu ile  (seçimle) başa gelmişlerdir. Bu yüzden dört halife dönemine İslam’da”Cumhuriyet”dönemi denir. “Hulefa-i Raşidin = Büyük Halifeler” de denir.
Dört Halifeden sonra, Emeviler le birlikte halifeler  seçilmemiş, yönetim saltanata dönüşmüştür.
Hz. EBUBEKİR DÖNEMİ ( 632- 634 )
* Seçimle göreve gelen ilk halifedir.   Döneminde;
1.   Yalancı Peygamberler sorunu çözümlendi. Dini ve siyasi birliği sağladı.
2.   Zekat vermek istemeyenler tekrar dine kazandırıldı.
Önemi: Arap yarımadasında dinsel ve siyasal birlik yeniden sağlandı. Müslümanlar arasında birlik ve beraberlik korundu.
3.   Kur’an ayetlerini toplatıp, kitap haline getirdi. Zeyd bin Sabid başkanlığındaki kurul, ayetleri birleştirdi. İleride çıkabilecek ihtilaflar önlendi. Aslı korundu. ( Mushaf= Kitap)
4.   Fetihleri;
    İslam’ı yaymak üzere Bizans ve Sasani  üzerine Müslüman orduları gönderildi.
Böylece, Arabistan dışına ilk seferler Hz. Ebubekir ile başladı.
   Halid bin Velid komutasındaki İslam ordusu Hire’yi ele geçirdi.
Hire kentinin  alınmasıyla ilk defa “ Cizye” vergisi alındı.
   Bizans ( Suriye ) üzerine ordu gönderildi. (  634 Yermük Savaşı )
Suriye kapıları Müslümanlara açıldı. Suriye’nin fethine zemin hazırlayan savaştır.
Hz. ÖMER DÖNEMİ ( 634-644 )
   Dört Halife döneminde fetihlerin en çok yoğunlaştığı dönemdir. Bu dönemde Sasaniler ve Bizansla mücadele edildi.
   Suriye, Mısır , İran fethedildi.
Bizans ile mücadele ( Suriye’nin Fethi) Hz. Ebubekir döneminde , Yermük savaşın -da yenilen Bizans orduları Şam’a çekilmişti. Suriye, 70 gün süren Şam kuşatması sonucunda Ecnadeyn (636) fethedildi. Şam, Kudüs alındı.
*  Kudüs’ün fethinden sonra ilk cami, “ Mescid’ül Aksa” ismiyle yapıldı.
Bizans ile mücadele ( Mısır’ın Fethi)  Amr İbn- ül As  Mısır’da  641’de Babilyon, 642 ‘de İskenderiye  ve Libya’ya kadar olan Mısır fethedildi.
* Mısır’da Fustat ( Kahire ) şehri kuruldu. ( Zamanla kültür ve sanat merkezi oldu.)
•   Mısır’ın Fethiyle;  a)Kuzey Afrika’da fetihler başladı. Köprü vazifesi gördü.
b)Baharat yolu, Müslümanların denetimine girdi.
Sasani  ile mücadele ( İran ‘ın Fethi) : 634 Köprü Savaşı , Müslümanlar Fırat’ı geçince geri çekilme  umudunu yok etmek için  köprüyü yaktırdılar. İran ordusundaki 30 kadar fil yüzünden İslam ordusu büyük bir mağlubiyete uğradı.
   635 Kadisiye Savaşı, Küfe yakınlarında, Sasaniler yenildi. Irak Müslümanların eline geçti ve İran yolu açıldı.
   642 Nihavend  Savaşı ile Sasani ordusu dağıldı.
Önemi: * Sasani Devletinin yıkılmasına zemin hazırlamıştır.
* Müslümanlar ile Türklerin sınır komşusu olmasına ortam hazırlamıştır. Türk – Arap ilişkileri başladı.
İslam orduları Asya’da  Horasan’a  ve  Kafkaslar’a , Afrika’da Libya’ya kadar ülkeleri fethetmişlerdi. Devletin sınırları genişleyince;devlet teşkilatı yeniden düzenlendi.

0