Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2013-01-11T14:30:25+02:00

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kimyasal değişme değildir?

A ) Yanma
B ) Kaynama
C ) Elektroliz
D ) Paslanma

2.Soru

Kovadaki sudan bir bardak alınıyor. Kova ve bardaktaki su için;

I. Ağırlıkları farklıdır.
II. Yoğunlukları aynıdır.
III. Fiziksel özellikleri aynıdır.
IV. Kimyasal özellikleri farklıdır.

verilenlerden hangisi yanlıştır?

A ) I
B ) IV
C ) III
D ) II

3.Soru

Aşağıdaki kısaltmalardan hangisi soygazdır?(periyodik cetvele göre)

A ) C
B ) Mg
C ) Xn
D ) Ca

4.Soru

Nötr bir atom elektron kazanırsa aşağıdakilerden hangisi olur?

A ) (+) ve (-) yükler eşitlenir
B ) (+) yükle yüklenir
C ) (-) yükle yüklenir
D ) proton sayısında azalma olur

5.Soru

Asağadakilerden hangisi saf madde değildir?

A ) Element
B ) Bileşik
C ) Karışım
D ) Na

6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi heterojen bir maddedir??

A ) Maden suyu
B ) Soda
C ) Ayran
D ) Kolonya

7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi karışımların özelliklerinden biri değildir ?

A ) Her oranda birleşmesi
B ) Karışımı oluturan maddelerin özellikleri kaybetmemesi
C ) Tekrar kendine dönebilme
D ) Eski özelliğini kaybetme

8.Soru

Alkolle su karışımı hangi yolla kendini oluşturan maddelere ayrılır?

A ) Süzme
B ) Dinlendirme
C ) Ayrımsal damıtma
D ) çözme ve kristallendirme

9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi fiziksel bir değişimdir

A ) Kağıdın yanması
B ) Naftalinin süblimleşmesi
C ) Elmanın çürümesi
D ) NaCI ün elementlerine ayrılması

10.Soru


11.Soru

Hangisi element değildir?

A ) Oksijen
B ) Hidrojen
C ) Karbondioksit
D ) Altın

12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kimyasal değişme değildir?

A ) Buharlaşma
B ) Elektroliz
C ) Yanma
D ) Nötralleşme

13.Soru

Aşağıdaki karışımlardan hangisi çözelti değildir?

A ) Kum - Su
B ) Tuz - Şeker
C ) Şeker -Su
D ) Alkol - Su

14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi karışımları ayırma yöntemlerinden değildir?

A ) Elektroliz
B ) Mıknatıslanma ile
C ) Buharlaştırma ile
D ) Eleme yöntemi ile

15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi maddelerin ortak özelliklerinden değildir?

A ) Öz kütle
B ) Hacim
C ) Kütle
D ) Tanecikli yapı

16.Soru

 


17.Soru


Aşağıda verilen madde çiftlerinden hangisi çözelti oluşturmaz?

A ) Aseton - Oje
B ) Benzin - Su
C ) Tiner - Yağlı Boya
D ) Su - Şeker


18.Soru

Aşağıdaki tabloda verilen elementlerden hangileri izotop elementlerdir?
Element Proton Sayısı Nötron Sayısı
X 6 6
Y 6 7
Z 7 7


A ) X-Z
B ) Y-Z
C ) X-Y
D ) X-Y-Z

19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi soy gazlarla ametallerin ortak özelliği değildir?

A ) Isı ve elektriği iletmezler.
B ) Genellikle gaz halde bulunurlar.
C ) Tel ve levha haline getirilemezler.
D ) Metallerle bileşik oluştururlar.

20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi soygaz degildir

A ) helyum
B ) neon
C ) klor
D ) argon

21.Soru

l. Homojen olması
II. Birden fazla cins atom içermesi
III. Fiziksel yollarla bileşenlerine ayrılabilmesi

Yukarıdakilerden hangisi çözeltiler ve bileşikler için ortaktır?

A ) Yalnız l
B ) Yalnız II
C ) l ve II
D ) II ve III

22.Soru

I. Yemek tuzu - toz şeker karışımı
II. Zeytin yağı - su karışımı
III. Alkol - su karışımı.
Yukarıdaki karışımlardan hangisi ya da hangileri homojendir?

A ) Yalnız l
B ) l ve II
C ) Yalnız III
D ) II ve III

23.Soru

Aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur?

A ) Her madde kendine benzer gruplara ayırılarak sınıflandırma yapılır.
B ) Maddeleri gruplara ayırmak imkansızdır.
C ) Maddeler gruplara ayrıldıkları zaman sınıflandırma geçersizdir.
D ) Maddelerde sınıflandırma yaparken ortak özellik aranmaz.

24.Soru

Biri kutuplarda diğeri ekvatorda bulunan iki özdeş bilye için aşağıda verilen özellikler ile ilgili ölçümler yapılıyor.

I. Ağırlık
II. Hacim
III. Kütle
IV. Ûzkütle

Buna göre hangi özelliklerle ilgili sonuçlar ekvator ve kutuplarda farklıdır?
(Ekvatorun kutuplardan daha sıcak olduğunu kabul ediniz.)

A ) l, II ve IV
B ) III ve IV
C ) II, III ve IV
D ) l, II, III ve IV

25.Soru

Aşağıdakilerden hangisi maddenin üç fiziksel hali için de ayırt edici özelliktir?

A ) Esneklik
B ) Çözünürlük
C ) Genleşme
D ) Kütle

0