arkadaşlar acil yardım ingilizce çevirisini istiyorum.. KELOĞLAN Türk folklorunun en sevimli masal kahra-manıdır. Eski Türkler’in «adsız» dedikleri ortanca oğlan halk arasında böyle anılır. Keloğlan gayet iyi yürekli, temiz, alaycı, kelliğinden utanç duymayan, herkesin hoşlandığı bir kimse olarak tasvir edilegelmiştir; Masallarda en âciz duruma düştüğü zaman, tam masallara lâyık bir kerametle işin içinden sıyrılır, her türlü güçlüğü yener. Ona inananlar da masalın sonunda mutlaka muratlarına erer, mesut olurlar. Ama bu güzel sonuç, gerek Keloğlan’a, gerek yakınlarına her zaman biraz tuzluya oturur. Keloğlan, iyi niyetle gayretin bütün güçlükleri yeneceğini sembolleştirmektedir.

BİR KELOĞLAN MASALI

BİR VARMIŞ, BİR YOKMUŞ… Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, çok fakir bir karı – koca varmış. Öyle fakir, öyle fakirmişler ki, bir kel oğlancıklarına bile gereği gibi bakamazlarmış. Keloğlan da inadıha aldırış etmeyen bir insanmış. Günün birinde, nasılsa ellerine geçirdikleri yarım kilo darıyı bahçelerine ekmişler. Tam yiyecek ekmekleri bile kalmadığı bir zamanda darılar bilmiş, olgunlaşmış. Anası bunları devşirip oğluna:
— «Haydi Keloğlan,» demiş, «al darılan değirmene götür, öğüt de getir, ekmek yapayım, akşama yiyelim…»
Keloğlan darı çuvalını yüklenmiş. Tam değirmene geldiği sırada bakmış keklikler yiyecek arayıp duruyorlar. Yufka yürekli oğlancağız hemen kendi açlıklarını unutmuş: «Tanrı bunları da doysun diye yarattı» deyip darılan kekliklere saçmış. Akşama eve döndüğünde anasına: — «Değirmenci yoktu, darılan bıraktım geldim, ana» demiş.
Ertesi sabah gene değirmene yollanmış. Darılan saçtığı yere gelince elindeki değneği hızla yere çalmış. Bir de bakmış karşısına dev gibi bir Arap dikilmiş Keloğlan hiç bozmadan:
— «Tez danlarımı ver, yedirdin kekliklere, ben ne diyeceğim anama?» diye çıkışmış. Keloğlan’ın bu aldırmazlığı Arap’in ’ hoşuna gitmiş. «Al bu sofrayı, acıkınca açıl sofram açıl der, karnını doyurursun» demiş ve oğlana bir tepsi vermiş. Oğlan yolda acaba alay mı etti diye bu sözü tekrarlayınca, sofranın üstünde en seçme yemekler belirmemiş mi? Keloğlan tıka basa karnım doyurmuş. Eve gelince anasına:
— «Tez var git, bana padişahın kızını iste!» demiş.
Anası: «Padişah senin gibi kele kız mı verir?» diye ona çıkışmış.
Keloğlan dinlememiş. Üstelik Keloğlan’ın sofrası da çalınmış. Bunun üzerine Keloğlan gene değirmen yoluna düşmüş… Artık alıştı ya; vurmuş değneğini yere Arap hemen yerden bitmiş.
— «Derdin ne Keloğlan?»
— «O sofra bize yetmiyor, başkasını ver!»
Arap bu sefer ona bir eşek vermiş. Keloğlan eşeğin başını tutup çevirince, hayvandan altın dökülmeye başlamış. Hemen gelip, anasına göstermiş: Evin yerine öyle bir saray kurdurmuş ki, zamanın padişahı şaşakalmış. Keloğlan’a kızını nişanlamış. Düğünden sonra Keloğlan eşeğine binmiş, hamama gitmiş. Hamamcıya: «Sakın eşeğin başım çevirme» diye de sıkıca tembih etmiş. Hamamcı bunda bir iş var ki Keloğlan bana bunu tembihledi diye eşeğin başını çevirmiş. Altınları görünce aklı başından gitmiş. Eşeği çalmış, değiştirmiş. Keloğlan:
— «Bu benim eşek değil!»
demişse de dinletememiş. Ne yapsın? Bükmüş boynunu, dönmüş eve. Ertesi günü doğru değirmen yoluna, Arap’a… Bu sefer Arap ona bir topuz vermiş. Her nekadar Keloğlan:
— «Ben topuzu ne yapayım?» dediyse de dinletememiş. Arap ona:
— «Bir ziyafet ver… Hamamcıyı da, bütün tanıdıklarım da çağır…»
demiş. Öyle yapmış Keloğlan. Eve girerken topuz elinden kurtulmuş, gitmiş kapının üstüne yapışmış. Ziyafetten sonra misafirler giderken topuz birini kıstırmış:
— «Çabuk sofrayı geri getir!» diye başlamış kafasına kafasına vurmaya. Adam mecbur olmuş, getirmiş sofrayı. Topuz, hamamcıyı da kıstırmış.
— «Çabuk çaldığın eşeği geri getir!» diye başlamış kafasına kafasına vurmaya. Getirmedikçe de yakasını bırakmamış.
Keloğlan, karısıyla, anasıyla bu sofra ve eşek sayesinde yüz yıl yaşamışlar. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine.

2

Cevaplar

2013-01-11T15:43:47+02:00
KELOĞLAN Turkish folklore is one of the most charming fairy tale kahra-manıdır. Old boy «anonymous» as they say of such referred to among the population median.Clean, very good-hearted, sarcastic, Keloğlan kelliğinden shame as everyone likes someone who do not edilegelmiştir; Most of the time, full-fairy in fairy tales have become frustrate suitable for all types of disabilities from a kerametle job sıyrılır, beats. At the end of her believers, they necessarily will, mesut muratlarına the fairy.But this nice result, I need to tuzluya the need to always some relatives of Keloğlan sits. Keloğlan, all difficulties in good faith it yeneceğini sembolleştirmektedir.

 

A KELOĞLAN TALE ONE HAD, THEIR PANTS ... As soon as possible over time, the griddle in the Hay, a very poor wife – husbands. It is poor, such as a requirement that even the bald oğlancıklarına fakirmişler bakamazlarmış. Keloğlan inadıha a insanmış the ignored.One day, somehow I spend half their weight darıyı gardens ekmişler. Even at a time when there was a full food bread darılar very special, ripe. Mother son devşirip them: — «Let's get to mill said, «darılan» Keloglan take, bring in counsel, bread would do that, the evening eat ...» Keloğlan millet çuvalını installed. Search for and order that had looked a complete mill are food Partridge. Have forgotten your own cravings immediately Yufka hearted oğlancağız: «God doysun them darılan kekliklere saçmış saying he created». Evening returned home to: — «Home» darılan did not come off, Miller said. The next morning, gene mill yollanmış. As for where to place his wand quickly stole Darılan». Looked like a cross erected a giant without breaking at all Arab Keloglan: — «Yedirdin kekliklere danlarımı, Thesis, I tell you what anama?» he çıkışmış.Keloğlan went like this aldırmazlığı of the Arab's '. «Buy this table, open up open up sofram says, he has given a tray and does his doyurursun». The boy wonder has he mentioned this on the road try to scoff, the table is on the most popular dishes are belirmemiş? Keloğlan cram a doyurmuş. When it comes to home: — Require me to go there, the famous «Thesis daughter!» said. Mother: do you like your girl «Sultan gives him lest çıkışmış kele? ". Keloğlan beloved. Moreover, the feast of the stolen Keloglan. On top of that has fallen its way ... gene Keloglan mill It is no longer used or; had done from the Arab değneğini place immediately — «What is the matter with Keloglan?» Not enough of us, give another «tableware —!» This time has given him an ass Arab. Due to the collective donkey's head and the kind of gold spill keloglan started. Just come and go, to a House so instead of kurdurmuş the House that demonstrated: the passage of Sultan şaşakalmış.Keloğlan, daughter of Augustus. After the wedding were riding, Hammam Keloğlan eşeğine Hamamcıya: «Don't have the collective donkey's head was firmly warning enclosures». Hamamcı. Verily in this is a business that I have dialed the collective donkey's head as it tembihledi me Keloglan. The gold, which went from the beginning of his senses at the sight. Ass you stole, you have changed. Keloğlan: — «My ass!» demişse de dinletememiş. What do you get? Bükmüş his neck, returned to the home.The next day accurate Mill Road, Arab ... This time has given him a bun in Arabic.Everything from our Keloğlan: — «I what do I do? "he claimed to be de dinletememiş the knob. Arab to him: — «A banquet ... Hamamcıyı, all tanıdıklarım also invoke ...» said. Have done so Keloglan. When he went back home on the door knob stuck to the off the hook. After one of the guests on their way to Mace banquet kıstırmış: — «Quick bring back the table started to shoot in the head on the head he!». Iliad, brought the table. Mace, hamamcıyı or kıstırmış. — «Bring back he Quickly stole a donkey's head to strike the head started!». Nothing in their sides. Keloğlan, thanks to his wife, lived a hundred years anasıyla tableware and ass. They are members of the Royal kerevetine, we'd like to have expired.
0
En İyi Cevap!
2013-01-11T15:43:53+02:00

KELOĞLAN Turkish folklore is one of the most charming fairy tale kahra-manıdır. Old boy «anonymous» as they say of such referred to among the population median.Clean, very good-hearted, sarcastic, Keloğlan kelliğinden shame as everyone likes someone who do not edilegelmiştir; Most of the time, full-fairy in fairy tales have become frustrate suitable for all types of disabilities from a kerametle job sıyrılır, beats. At the end of her believers, they necessarily will, mesut muratlarına the fairy.But this nice result, I need to tuzluya the need to always some relatives of Keloğlan sits. Keloğlan, all difficulties in good faith it yeneceğini sembolleştirmektedir.

 

A KELOĞLAN TALE ONE HAD, THEIR PANTS ... As soon as possible over time, the griddle in the Hay, a very poor wife – husbands. It is poor, such as a requirement that even the bald oğlancıklarına fakirmişler bakamazlarmış. Keloğlan inadıha a insanmış the ignored.One day, somehow I spend half their weight darıyı gardens ekmişler. Even at a time when there was a full food bread darılar very special, ripe. Mother son devşirip them: — «Let's get to mill said, «darılan» Keloglan take, bring in counsel, bread would do that, the evening eat ...» Keloğlan millet çuvalını installed. Search for and order that had looked a complete mill are food Partridge. Have forgotten your own cravings immediately Yufka hearted oğlancağız: «God doysun them darılan kekliklere saçmış saying he created». Evening returned home to: — «Home» darılan did not come off, Miller said. The next morning, gene mill yollanmış. As for where to place his wand quickly stole Darılan». Looked like a cross erected a giant without breaking at all Arab Keloglan: — «Yedirdin kekliklere danlarımı, Thesis, I tell you what anama?» he çıkışmış.Keloğlan went like this aldırmazlığı of the Arab's '. «Buy this table, open up open up sofram says, he has given a tray and does his doyurursun». The boy wonder has he mentioned this on the road try to scoff, the table is on the most popular dishes are belirmemiş? Keloğlan cram a doyurmuş. When it comes to home: — Require me to go there, the famous «Thesis daughter!» said. Mother: do you like your girl «Sultan gives him lest çıkışmış kele? ". Keloğlan beloved. Moreover, the feast of the stolen Keloglan. On top of that has fallen its way ... gene Keloglan mill It is no longer used or; had done from the Arab değneğini place immediately — «What is the matter with Keloglan?» Not enough of us, give another «tableware —!» This time has given him an ass Arab. Due to the collective donkey's head and the kind of gold spill keloglan started. Just come and go, to a House so instead of kurdurmuş the House that demonstrated: the passage of Sultan şaşakalmış.Keloğlan, daughter of Augustus. After the wedding were riding, Hammam Keloğlan eşeğine Hamamcıya: «Don't have the collective donkey's head was firmly warning enclosures». Hamamcı. Verily in this is a business that I have dialed the collective donkey's head as it tembihledi me Keloglan. The gold, which went from the beginning of his senses at the sight. Ass you stole, you have changed. Keloğlan: — «My ass!» demişse de dinletememiş. What do you get? Bükmüş his neck, returned to the home.The next day accurate Mill Road, Arab ... This time has given him a bun in Arabic.Everything from our Keloğlan: — «I what do I do? "he claimed to be de dinletememiş the knob. Arab to him: — «A banquet ... Hamamcıyı, all tanıdıklarım also invoke ...» said. Have done so Keloglan. When he went back home on the door knob stuck to the off the hook. After one of the guests on their way to Mace banquet kıstırmış: — «Quick bring back the table started to shoot in the head on the head he!». Iliad, brought the table. Mace, hamamcıyı or kıstırmış. — «Bring back he Quickly stole a donkey's head to strike the head started!». Nothing in their sides. Keloğlan, thanks to his wife, lived a hundred years anasıyla tableware and ass. They are members of the Royal kerevetine, we'd like to have expired.

2 5 2