Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2015-11-12T18:36:10+02:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.
Merhaba;

Geçişli Fiil
>> Belirtili veya belirtisiz nesne olsun genel olarak nesne alabilen fiillere geçişli fiil denir. 
Örnek
=> Vazoyu ben kırdım. ( Vazoyu ; belirtili nesne -neyi?- , ben; özne. kırdım;yüklem. ) 

Geçişsiz Fiil
>> Nesne gerektirmeyen yani nesnesi olmayan cümlelere geçişsiz fiil denir.
Örnek
=> Çocuk erkenden uyudu. ( Çocuk ; özne -kim?- , erkenden; zarf tümleci. sararmış;yüklem. )

Not
>> Cümlede nesne görmediğimizde yüklemden önce "Onu " kelimesini getiririz, bu kelime cümleye uyum sağlarsa bu cümleyi geçişli fiil sayarız. Uyumlu olmazsa geçişsiz fiildir. 
Örnek
=> Akşama kadar bekledim. ( Gizli özne;ben, akşama kadar ; zarf tümleci , (onu) bekledim. Geçişli fiil. )

Oldurgan Fiil
>> Geçişsiz fiillerin geçişli hale getirilmesine oldurgan fiil denir.
Örnek
=> (Onu) Uyu-du-m ;geçişsiz fiil
- (Onu) Uyu- t-tu-m ; geçişli fiil.

<< Geçişsiz fiil + -r,-t,-tır = Geçişli fiil => Oldurgan Fiil.

Ettirgen Fiil
>> Geçişli fiillerin geçişlilik derecesini arttıran yani işi, hareketi, oluşu başka bir varlığa yaptıran fiillerdir. 
Örnek ektedir. 

Etken Fiiller 
>> Gerçek öznesi olan fiillerdir. ( Gizli özne de gerçek öznedir. ) 
Örnek
=> Annesi kıyafetlerini hazırladı. ( Annesi;gerçek özne. hazırladı;yüklem. )

Edilgen Fiiller
>> Gerçek öznesi olmayan fiillere edilgen fiil denir. Kısacası sözde özne alan fiiller edilgen fiildir. 
Not
>> Edilgen fiillerde "-l,-n " ekleri bulunur. Ayrıca yüklemden önce " Başkaları tarafından (Birileri tarafından ) " sözcük grubu getirirsek sözde özneyi buluruz. 
Örnek
=> Ahmet sınıftan atıldı. ( Ahmet ; sözde özne, atıldı; yüklem. )

Dönüşlü Fiiller
>> İşi yapan (özne) ve yaptığı işten etkilenen *gerçek bir öznenin bulunduğu fiillerdir. Akılda kalması için "Kedi fiiller " deriz. 
Örnek
=> Ayşe yıkandı. (Yıkanan Ayşe, yıkandıktan sonra etkilenen de Ayşe. )

İşteş Fiiller 
>> Eylemin birden fazla özne tarafından yapıldığını anlatan fiillerdir. 
Özellikleri;
1)  Birden fazla gerçek özne vardır.
2) Yüklemde "-ş,-ış,-iş,-üş " ekleri yer alır. Kısacası "-ş " eki alır. 
3) Eylem birlikte ya da karşılıklı olur.
Örnek
=> Arkadaşımla mektuplaştık. ( Gizli özne;ben. Mektuplaştık;yüklem. Karşılıklı yapılan bir şeydir. )


 
Başarılar. 
4 5 4