Cevaplar

2013-01-11T16:05:03+02:00

Bilgisayar programlarının en büyük avantajı, kullanıcının işini kolaylaştırmalarıdır. Her bilgisayar programı bunu değişik metotlar kullanarak sağlar.

C# içerisinde küçük bir program birkaç sınıftan ve bu sınıflar ise değişik metotlardan oluşmaktadır. Dolayısı ile metotlar sınıf içerisinde değişik işler yaptırmak için kullandığımız küçük kod parçacıklarıdır.

Herhangi bir metot tanımı yaparken ilk olarak, erişim belirleyen bir anahtar kelime, sonra metodun geri çevireceği değer türü  (metot bir değer geri çevirmeyecekse değer türü void olarak yazılır ve gövdesinde return deyimi kullanılmaz). Metot isminden hemen sonra açılan parantezler içerisinde metodun alacağı parametre türleri ve isimleri, en son olarak ise metodun gövdesinde bulunan kod. Metot gövdesinde yazdığımız kod yapmak istediğimiz işlemin algoritmasıdır.  

 

0