Cevaplar

2015-11-12T18:52:10+02:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.
Merhaba;


Geçişli Fiil
>> Belirtili veya belirtisiz nesne olsun genel olarak nesne alabilen fiillere geçişli fiil denir. 
Örnek
=> Murat'ı akşam eve çağırdık. ( Murat'ı ; belirtili nesne. Çağırdık;yüklem. )


Geçişsiz Fiil
>> Nesne gerektirmeyen yani nesnesi olmayan cümlelere geçişsiz fiil denir.
Örnek
=> Çocuk erkenden uyudu. ( Çocuk;özne. Erkenden;zarf tamlayıcısı. uyudu;yüklem. )

Oldurgan Fiil
>> Geçişsiz fiillerin geçişli hale getirilmesine oldurgan fiil denir.
Örnek
=> Yemeği annem pişirdi. (Yemeği;belirtili nesne. annem;özne. pişirdi;yüklem.)  > ( Onu) Pişti =>  (Onu) Pişirdi 

Ettirgen Fiil
>> Geçişli fiillerin geçişlilik derecesini arttıran yani işi, hareketi, oluşu başka bir varlığa yaptıran fiillerdir. 
Örnek
=> Evi boyadık. => Geçişli fiil.
> Evi boyattık. => Ettirgen fiil. 

Etken Fiiller 
>> Gerçek öznesi olan fiillerdir. ( Gizli özne de gerçek öznedir. ) 
Örnek
=> Yapraklar sonbaharda sararmış. (Yapraklar;gerçek özne. sararmış;yüklem.)

Edilgen Fiiller
>> Gerçek öznesi olmayan fiillere edilgen fiil denir. Kısacası sözde özne alan fiiller edilgen fiildir. 
Örnek
=> Masadaki bardaklar kırıldı. ( Masadaki bardaklar;sözde özne. kırıldı;yüklem.)

Dönüşlü Fiiller
>> İşi yapan (özne) ve yaptığı işten etkilenen *gerçek bir öznenin bulunduğu fiillerdir. Akılda kalması için "Kedi fiiller " deriz. 
Örnek
=> Aynada saatlerce tarandım. (Taranan ben, tarandıktan sonra etkilenen de ben. )

İşteş Fiiller 
>> Eylemin birden fazla özne tarafından yapıldığını anlatan fiillerdir. 
Örnek
=> Ağaçtaki kuşlar uçtu. (Ağaçtaki kuşlar;gerçek özne. birden fazla,birlikte. uçuştu;yüklem. )

Başarılar. 
4 5 4