Cevaplar

2013-01-11T19:55:25+02:00

Yaşam meclislerinde bir tek partinin çoğunluğu elde edemediği durumlarda, en çok sandalyeye sahip partinin başkanının kabineyi kurmakla görevlendirilmesi kuraldır.

0
2013-01-11T19:55:35+02:00

Demokrasiyi bir zihniyetten çok bir yönetim biçimi olarak algılayan bir siyasi elitin olduğu bir ülkede eğer şans bir partiye “çoğunluk” olma imkânı sağlarsa, böyle bir demokrasinin otoriterleşmesi de kaçınılmaz.

Bizde olan da bu.

Evet, Adalet ve Kalkınma Partisi sandıktan çıktı ama aldığı desteğin büyüklüğü onun otoriter bir yönetime doğru savrulmasının da nedeni oldu. Son günlerde bu ülkede olup bitenler durumun böyle olduğunu gösteriyor. Özellikle dün bütçe görüşmelerinde önerilen bütçeyle ilgili oldukça fazla sayıda devlet kurumunun Sayıştay raporlarının açıklanmamış olması da bu meyanda. Çoğunluk olduğumuza göre biz yaparız havasında bir iktidarın demokrasisi de böyle.

Ama oluyor işte!

Seçimlerden hemen sonra, yani bundan bir yıl önce bu sütunlarda AKP için bu yol ayrımına işaret etmiş ve bir soru sormuştuk:


“AKP gerilettiği vesayet rejimi yerine gerçekten herkes için yeni bir başlangıç anlamına gelecek daha özgürlükçü kural ve kurumların olduğu yeni bir rejim mi yaratacak, yoksa vesayet rejiminin baskıcı kurum ve kurallarını yenileyerek bu rejimin bir tür rönesansını mı gerçekleştirecek?” (Taraf, 11 Kasım 2011)

Öyle anlaşılıyor ki AKP sorumun ikinci kısmındaki seçeneğin üzerinde yol alıyor eski rejimin baskıcı

0