1. Kişinin yaptıklarından pşman olup bir daha yapmayacağına dair yaratıcıya söz vermesine ne denir?

a)Dua b)Tövbe c) İbadet

d)Hayır e)Af

2. Aşağıdaki dinlerden hangisine inanan diğerlerine göre daha azdır?

a)İslamiyet b)Hıristiyanlık c)Yahudilik

d)Budizm e)Hinduizm

3. Yahudi din adamlarına ne denir?

a)Haham b)Papaz c)Rahip

d)Şaman d)Rahibe

4. Yahudiler tarihinde en parlak dönemini aşağıdaki peygamberlerden hangisi zamanında yaşamıştır?

a)Hz. Süleyman b)Hz. Musa c)Hz. İsa

d)Hz. İbrahim e)Hz. Davut

5. Yahudiler haftalık ibadetlerini haftanın hangi gününde yaparlar?

a)Cuma b)Cumartesi c)Pazar

d)Salı e)Perşembe

6. Kabe aşağıdaki dinlerden hangisinde kutsal yer sayılır?

a)Hinduizm b)Budizm c)Taoizm

d)Şintoizm e)İslamiyet

7. Hıristiyanlıkta baba,oğul ve kutsal ruhtan oluşan inanca ne denir?

a)Teslis b)Ahiret c)Tevhit

d)Esmaül Hüsna e)Vahiy

8. Ruhun öldükten sonra bir başka bedene geçmesi inancına ne denir?

a)Yoga b)Kast c)Kipa

d)Vaftiz e)Reenkarnasyon

9. Hıristiyanların ibadet mekanlarına ne denir?

a)Sinagog b)Kilise c)Mescit

d)Haham e)Mesih

10. Kuranı Kerim hangi yılda indirilmeye başlanmıştır?

a)610 b)612 c)622 d)630 e)632

11. Haç işareti hangi dinin kutsal simgeleridir?

a) Budizm d)Hristiyanlık

b)Yahudilik e)Hinduizm

c)İslamiyet

12. İneğin bütün varlıkların anası sayıldığı ve etinin yenmesinin yasaklandığı din hangidir?

a)Hristiyanlık d)Budizm

b)Yahudilik e)Hinduizm

c)İslamiyet

13. Yahudilerin milli tanrılarının adı nedir?

a)Yehova

b) Mesih

c) Papaz

d) Haham

e) Buda

14. Aşağıdakilerden hangisi tövbenin yararlarından olamaz?

a)İnsanın olumlu düşünmesine katkı sağlar

b)Ümit ve sevgiyi artırır

c)Vicdanını (bilgi yelpazesi.net) rahatlatır

d)İnsanın sosyalleşmesini sağlar

e)İnsanın özgürlüğünü kısıtlar

15. Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin inanç esaslarından değildir?

a)Allaha iman

b)Meleklere iman

c)Ahirete iman

d)Zekata iman

e)Kadere iman

16. Hıristiyanlıkta yeni doğan çocukların kutsal bir suyla yıkanması törenine ne denir?

a)Teslis b)Vaftiz c)Mesih

d)Havari e)Tevrat

17. Budizm üç sepet anlamına gelen kutsal kitabının adı nedir?

a)Tipitaka

b)Vardhamana

c)Brahma

d)Gotama

e)Buda

18. Hıristiyanlıkta Hz. İsa’nın yardımcılarına verilen isim nedir?

a)Vaftiz b)Papaz c)Havari

d)Musevi e)Çarmıh

19. Hinduizmin kutsal kitabının adı nedir?

a)Brahma b)Tevrat c)İncil

d)Veda e)Kuran

20. İslamiyet’teki gibi erkek çocukların sünnet edilmesi geleneği aşağıdaki dinlerden hangisinde de vardır?

a)Hristiyanlık d)Budizm

b)Yahudilik e)Hinduizm

c)İslamiyet

1

Cevaplar

2013-01-11T20:58:14+02:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.

1a 

2b

3c

4a

5a

6d

7a

8c

9d

10d

11a

12b

13a

14d

15c

16a

17a

18b

19c

20d

5 4 5