Cevaplar

2013-01-11T21:50:51+02:00

arkadaşım internetten araştır bulursun

1 1 1
En İyi Cevap!
2013-01-11T22:00:20+02:00

Tek bir sahsa yapilan cagri: Imperativ SingularFiil                                 Imperativ Singular   

 

bringen-getirmek                        Bringe!-Getir!
gehen-gitmek                             Gehe!-Git!
kommen-gelmek                         Komme!-Gel!
arbeiten-calismak                       Arbeite!-Calis!
schreiben-yazmak                      Schreiben!-Yaz!
 
Buradaki emir kiplerinin son harfi olan -egünlük hayatta kullanilmiyor.
Bring, Geh, Komm, Schreib  olarak kullanilirlar.

Fakat emir kipi -d, -t, -m, -n harfleri veya -eln veya -ern harfleriyle bitmesi halinde köke mutlaka -e eklenmesi gerekir.

arbeiten-calismak                      Arbeite!-Calis!
binden-baglamak                      Binde!-Bagla!
öffnen-acmak                            Öffne!- Ac!
sammeln- toplamak                   Sammeli!-Topla!
fördern-tesvik etmek                 Fördere!-Tesvik et!

Fiil                                                Imperativ Singular

lesen-okumak                                           Lies!- Oku!
werfen-atmak                                           Wirf!- At!
sterben-ölmek                                          Stirb!- Öl!
essen-yemek                                            Iss!-Ye!
messen-ölcmek                                        Miss!- Ölc!
sprechen-konusmak                                Sprich!- Konus!
vergessen-unutmak                                Vergiss!- Unut!
nehmen-almak                                        Nimm!- Al!
helfen-yardim etmek                               Hilf!- Yardim et!
geben-vermek                                        Gib!- Ver!
sehen-görmek,bakmak                           Sieh!- Gör,Bak!

Birden fazla sahsa yapilan cagri: Imperativ PluralBurada fiilin köküne -tveya -et eklenerek elde edilir.

 

Fiil                                   Imperativ Plural

gehen-gitmek                               Geht!- Gidin!
kommen-gelmek                           Kommt!-Gelin!
arbeiten-calismak                         Arbeitet!-Calisin!
öffnen-acmak                               Öffnet!-Acin!
geben-vermek                             Gebt!-Verin!
lesen-okumak                              Lest!-Okuyun!
helfen-yardim etmek                   Helft!-Yardim edin!

Nazik Cagri Sekli: Imperativ-Höflichkeitsform anlamina gelen ve cümle icinde ilk harfi büyük harfle yazilan kibarligi belirten Sie sahis zamiri ile birlikte kullanilir.

Siz

Fiil                                 Nazik cagri

 

kommen                                      Kommen Sie!-Geliniz!
gehen                                         Gehen Sie!-Gidiniz!
schreiben                                    Schreiben Sie!-Yaziniz
lesen                                           Lesen Sie!-Okuyunuz!
hören                                          Hören Sie!-Dinleyiniz!
sehen                                         Sehen Sie!-Bakiniz
öffnen                                        Öffnen Sie!-Aciniz!
schliessen                                  Schliessen Sie!-Kapatiniz!
biringen                                     Bringen Sie!-Getiriniz!
nehmen                                     Nehmen Sie!-Aliniz!

1 5 1