Cevaplar

2013-01-11T23:00:28+02:00

Prefer Cümleleri

"to prefer" fiili, İngilizcede tercih etmek, yeğlemek, daha çok beğenmek anlamlarına gelmektedir. Bir şeyi başka bir şeye tercih etmek ya da bir şeyi diğerlerinden ayırarak yeğlemek gibi ifadeler için de yine "to prefer" fiilini kullanırız. "To prefer" yerine "would prefer" kalıbı kullanılırsa, söylenmek istenen daha nazik ifade edilir.

Would you prefer tea or coffee ?
Kahveyi mi, çayı mı tercih edersiniz?

I prefer tea to coffee.
Çayı kahveye tercih ederim (yeğlerim).

I prefer walking to driving.
Yürümeyi araba kullanmaya tercih ederim.

Thank you, I don't prefer nothing to drink.
Teşekkür ederim, bir şey içmemeyi tercih ederim.

I would prefer you coming tomorrow.
Siz yarın gelseniz, daha iyi olur.
(Sizin yarın gelmenizi yeğlerim.)

During my education in university, I preferred nights to study.
Üniversite eğitimim sırasında, geceleri ders çalışmayı tercih ederdim.

I preferred nights to days in order to study.
Ders çalışmak için geceleri, gündüzlere tercih ederdim.

Do you prefer coming with me to go shopping or staying at home ?
Benimle alışverişe gelmeyi mi, yoksa evde oturmayı mı tercih edersin ?

I should prefer to wait until evening.
Akşama kadar beklesem daha iyi olur.
(Akşama kadar beklemeyi yeğlerim.)

Women are more likely to prefer sweet.
Kadınlar tatlıya (şekerlemeye) daha yatkındırlar.
(Kadınların şekerlemeyi tercih etme olasılığı yüksektir.)

Gentlemen Prefer Blondes.
Erkekler Sarışınları Seçer (tercih eder).
(*1953 yapımı ve sarışın Marilyn Monroe ile esmer Jane Russell'ın başrollerini oynadıkları Hollywood filmi)

During the economic crisis, people tend to prefer buying gold.
Ekonomik kriz sırasında insanlar altın almaya daha eğilimlidirler.

0