Cevaplar

2013-01-12T11:54:58+02:00

1) Aşağıdakilerden hangisi bir küme belirtmez?
A) Sınıfımızdaki bazı öğrenciler 
B) Yaz mevsiminin ayları 
C) 4 ayaklı tavuklar
D) Sınıfımızdaki gözlüklü öğrenciler

2) Aşağıdaki kümelerden hangisinin elemanı en
fazladır?
A) {1 ile 13 arasındaki doğal sayılar}
B) {3 ile 12 arasındaki doğal sayılar}
C) {5 ile 41 arasındaki 4 ün katları olan doğal sayılar}
D) {2 ile 26 arasındaki 3 ün katları olan doğal sayılar}

3) Verilen şemaya göre, aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) (KL)  M  b, d, g
B) M \ (KL)  b
C) K  L  M  d
D) (ML) \ K  g

4) A = { , a, 1, ▲, } kümesi veriliyor. A B K ve A B K ise, K kümesi en az kaç elemanlıdır?
A) 5 B) 6 C) 7 D) 8

5)

Şekildeki taralı bölgeleri gösteren küme aşağıdakilerden hangisidir?
A) (B C) (A \ B) B) (A B ) \ (A C) 
C) (A B ) \ (B C) D) (A B ) (B \ C)


6) “32 kişilik bir sınıftan matematik kursuna katılanların sayısı 12, Türkçe kursuna katılanların sayısı 15 ve her iki kursa katılanların sayısı 6 dır.” Bu verilenlere göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Yalnız matematik kursuna katılanların sayısı 6 dır.
B) Matematik veya Türkçe kurslarına katılanların sayısı 21 dir.
C) Yalnız Türkçe kursuna katılanların sayısı 9 dur.
D) Her iki kursa da katılmayanların sayısı 12 dir.

7)

Verilen şekilde taralı
bölgeyi gösteren küme aşağıdakilerden hangisidir?
A) (B C) \ A B) B \ (A C)
C) A \ (B C) D) (A C) \ B
8) 24 dairelik bir apartmanın her dairesinde A ve B gazetelerinden en az biri okunmaktadır. 13 dairede yalnız A gazetesi, 4 dairede ise A ve B gazeteleri okunuyor. Buna göre, B gazetesinin okunduğu kaç daire vardır?
A) 7 B) 11 C) 13 D) 17

9)

Şemada gösterilen K, L ve M kümelerine göre, (K L) \ M kümesinin liste biçiminde gösterilişi hangisidir?
A) {a, b, e} B) {g}
C) {d, c, f} D) {a, b, c, d, e}

10)

Şema ile gösterilen A ve B kümelerine göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?A) A = {10 dan küçük tek doğal sayılar}
B) B = {10 dan küçük çift doğal sayılar}
C) A\B = {10 dan küçük tek sayma sayıları}
D) B\A = {10 dan küçük çift sayma sayıları}


11) s(A B) = 12, s(A\B) = 4 ve s(B\A) = 3 ise, s(A) kaçtır?
A) 4 B) 5 C) 9 D) 16


12) 30 kişilik bir turist grubunda, her turist İngilizce ve Almanca dillerinden en az birini biliyor. Bu grupta 23 kişi İngilizce, 17 kişi de Almanca bildiğine göre, her iki dili bilen kaç kişi vardır?
A) 6 B) 8 C) 10 D) 12

13)
Verilen şemadaki taralı bölgeyi ifade eden küme, aşağıdakilerden hangisidir?


A) (BC)A B) (AC)(BC)
C) (AB)C D) (AB)\( BC)


14) Herhangi A ve B kümeleri için, s(A)=10 ve s(B)=8
olduğuna göre, s(AB)\(AB) en çok kaç olur?
A) 9 B) 12 C) 16 D) 18
15) A ve B herhangi iki küme olmak üzere,
aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I. AB ise, AB=A dır.
II. AB ise, AB=B dir.
III. (AB)(A)=A dır.
IV. A\B=B\A ise, A=B dir.
A) I ve II B) II ve III C) III ve IV D) I ve IV

16) A={a,3,5, A} kümesinin iki elemanlı alt kümelerinin sayısı kaçtır?
A) 3 B) 4 C) 5 D) 6


17) s(A\B)=3, s(A B)=9 ve s(A B)=2 ise, s(B\A) kaçtır?
A) 3 B) 4 C) 5 D) 6


18)

Verilen şemada, taralı olarak gösterilen küme aşağıdakilerden hangisidir?

A) (A C)\B B) (A B C)\(A C)
C) (A B)\B D) (A B) C


19) A ve B kümeleri için s(A)=14, s(B)=12 ve 
s(A B) =23 olduğuna göre A B kümesinin kaç tane alt kümesi vardır?
A) 4 B) 8 C) 16 D) 32


20) s(A)=12, s(B)=7 ve s(A B)=14 ise s(A\B)+s(B\A) kaçtır?
A) 5 B) 7 C) 9 D) 11

3 5 3
2013-01-12T11:55:06+02:00

SORU 1: s(A)=8.s(B) s(AUB)+s(A B)=108 ise s(A)=?
CEVAP 1: s(AUB)=s(A)+s(B)-s(A B)
s(AUB)+s(A B)= s(A)+ s(B) 
108=8.s(B)+ s(B)
s(A)= 8.s(B)=8.12=96

SORU 2: BİR SINIFTAKİ ÖĞRENCİLERİN %70 i BİLGİSAYAR KULLANABİLMEKTE %60 ı İSE İNGİLİZCE KONUŞABİLMEKTEDİR.BU SINIFTA BİLGİSAYAR KULLANABİLEN VE İNGİLİZCE KONUŞABİLEN 9 ÖĞRENCİ BULUNMAKTADIR.

BUNA GÖRE,BU SINIFTA KAÇ ÖĞRENCİ VARDIR?

CEVAP 2:SINIF=100x OLSUN
A=BİLGİSYAR=70x
B=İNGİLİZCE=60x
s(AUB)= s(A)+ s(B)-s(A B)
100x=70x+60x- s(A B) 
30x= s(A B)
30x=9 10x=3 sınıf=100x=30
SORU:3 A= a,b(1,2),3 B= 1,2,a,(b) KÜMELERİ VERİLİYOR.BUNA GÖRE A B KÜMESİNİN KAÇ ALT KÜMESİ VARDIR?
CEVAP 3: s(A B)=1


A B s(B) EN AZ 3 OLUR.
SORU 4: 3 ELEMANLI ALT KÜMELERİNİN SAYISI 5 ELEMANLI ALT KÜMELERİNİN SAYISINA EŞİT OLAN BİR KÜMENİN 2 ELEMANLI ALT KÜMELERİNİN SAYISI KAÇTIR?

CEVAP 4: OLDUĞUNDAN n=3+5=8 28

SORU 5: A= İ,S,T,A,N,B,U,L KÜMESİNİN 2 ELEMANLI ALT KÜMELERİNİN KAÇ TANESİNDE S BULUNUR,AMA T BULUNMAZ?
CEVAP 5: s(A)=8 T Yİ ATIP,S Yİ KÜMENİN BİR ELEMANI OLARAK SABİTLERSEK GERİYE 6 ELEMAN KALIR.6 ELEMANLI BİR KÜMENİN ALT KÜMELERİNİN SAYISI=64 TÜR.

SORU 6: 1,2,3,4,5,6 KÜMESİNİN 2 ELEMANLI ALT KÜMELERİNİN KAÇ TANESİNDE 1 BULUNUR,AMA 6 BULUNMAZ?
CEVAP 6: s(A)=6 6 YI ATIP 1İ KÜMENİN BİR ELEMANI OLARAK SABİTLERSEK GERİYE KALAN 4 ELEMANDAN 1 ELEMANDAN SEÇMEMİZ GEREKİR.
4 TÜR.

SORU 7: BİR SINIFTAKİ MATEMATİK DERSİNDEN BAŞARILI OLANLARIN SAYISI; FİZİK DERSİNDEN BAŞARILI OLANLARIN SAYISINDAN 6 EKSİK,MATEMATİK VE FİZİK DERSİNDEN BAŞARILI OLANLARIN SAYISINDAN 7 FAZLADIR.

BUNA GÖRE,BU SINIFTA SADECE FİZİK DERSİNDEN BAŞARILI OLAN KAÇ ÖĞRENCİ BULUNMAKTADIR?
CEVAP 7:
M F s(F\M)=13
SORU 8: 50 KİŞİLİK BİR SINIFTA 35 ÖĞRENCİ MATEMATİKTEN,25 ÖĞRENCİ DE FİZİKTEN BAŞARILI ALMUŞTUR.

BUNA GÖRE,BU SINIFTA HER İKİ DERSTEN DE BAŞARILI OLANLAR,HİÇ BİR DERSTEN BAŞARILI OLAMAYANLARDAN KAÇ FAZLADIR?

CEVAP 8: a+b=35 a+2b+c=60 b-d=10 olur.
b+c=25 + = a+b+c+d=50 =

SORU 9: 63 KİŞİLİK BİR GRUPTAKİ KİŞİLERİN BAZILARI GÖZLÜKLÜ,BAZILARI GÖZLÜKSÜZ,BAZILARI ELA GÖZLÜ,BAZILARI DA YEŞİL GÖZLÜDÜR.

0