Cevaplar

2013-01-12T12:17:38+02:00

TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI Türk Adının Anlamı
Türk adının anlamı konusunda çeşitli görüşler ortaya atıl*mıştır. Bunlarda ikisi ilmi olarak daha çok kabul görmüştür. Bun*lardan birincisi; Türk doğan türeyen ve çoğalan 
İkincisi; Türk güçlü kuvvetli olgun anlamlarını ifade et*mektedir.
Bu anlamdaki Türk kelimesi ilk defa siyasi bir amaç doğ*rul*tusunda bir isim olarak Göktürk Devleti tarafından kullanıl*mış*tır. Daha sonra Türk soyuna ait bütün kitleleri temsilen milli bir ad olmuştur.
Coğrafi bir ad olarak Türkhia=Türkiye şeklinde ilk defa Bi*zans kaynaklarında Orta Asya için kullanılmıştır.
Batı kaynaklarında Anadolu için Türkiye ifadesi Anadolu Selçuklu Sultanı l. Mesud döneminde kullanılmayabaşlanmıştır.
2. Türklerin ilk Anayurdu
Bu konuda yapılan son araştırmalar diğerlerine göre daha kesin ve doğru bilgiler içermektedir. Buna göre Anayurt'un sınır*ları;
Altay - Sayan Dağlarının kuzeybatısı
Tanrı Dağları'nın kuzeyi 
Hazar Denizi'nin doğusu
ve Aral Gölü'nün çevresi olarak çizilmiştir.
3. Türklerin Tarih Boyunca Yayıldıkları Bölgeler Genel Özellikleri ve Göçler
1. Anayurtta Ortaya Çıkan İlk Kültürler
a. Anav Kültürü
Türkistan'ın merkezi Aşkabat'la ortaya çıkarılan mezar anıtlarda çeşitli ev araç gereçleri ortaya çıkarılmıştır. Tür*klerde yerleşik hayatın yaşandığını gösteren ilk kültürdür.
b. Afanesyova Kültürü 
Abakan bölgesinde ortaya çıkmıştır.
c. Andranova Kültürü 
Tanrı Dağları ve Balkaş Gölü çevresinde yaşanmıştır.
d. Kalteminar Kültürü
e. Karasuk Kültürü
Yenisey Irmağı çevresinde yaşanmıştır. En belirgin özeliği madenin kullanılmasıdır. 
f. Tagar Kültürü 
Abakan bölgesinde Taştık kültürü adıyla devam etmiştir. Resim sanatı ön plana çıkmıştır.

UYARI:
At'ın evcilleştirilmesi ve atlı arabaların kullanılması göçlerin sebeplerinden biri değil göçleri kolaylaştıran faktördür. Türklerin kendi merkezlerinden çok uzak bölge*lere ulaşmalarını sağlayan araçtır.


UYARI:
Türk kültürü göçler sonu*cunda çok geniş bir bölgede yayılma ve tanınma olanağı bul*muştur. 
UYARI:
Türklerin sürekli yer de*ğiştirmesi yaşa*dıkları çoğ*raf*yanın sınırlarının kesin ola*rak çizilmesini zorlaştırmıştır.


YORUM:
Bu durum da Türk Tarihinin bir bütün olarak incelenmesini güçleştirmiştir.

 

alıntı

0