Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2013-01-12T11:59:53+02:00
KATLI ORANLAR KANUNU**

İki element aralarında birden fazla bileşik oluşturuyorsa, elementlerden birinin sabit miktarıyla birleşen diğer elementin miktarları arasında tam sayılarla ifade edilen katlı bir oran vardır şeklinde ifade edilebilir. Örneğin 56 gram demir ile 16 gram oksijen birleştirip demiri sabit tutarak ikinci bir bileşikte 56 gram demir ve 24 gram oksijen birleşti diyelim.Bu bileşiklerdeki katlı oranlar kanunu 16/24 yani 2/3 tür. İki elementin birden çok kimyasal bileşik oluşturması durumunda, elementlerden birinin, sabit sabit aralıkta olan öteki elementle,ağırlıkça belli basit tam sayısal oranlarda birleştiğini belirten yasa. Örneğin,azot 5 farklı oksit oluşturur ve 14 gram azotla birleşen oksijenin ağırlığı artan sıraula 8, 16, 24, 32 ve 40 gramdır.Ağırlık oranları 1, 2, 3, 4, 5'tir.İlk kez 1804'te İngiliz kimyacı John Dalton tarafından geliştirilen ve çok çeşitli bileşikler için doğrulanan bu yasa, yine Dalton'un, maddenin bölünmez atomlardan oluştuğunu öne süren atom kuramını destekleyen en önemli gerekçe oldu.

1 5 1
2013-01-12T12:02:07+02:00

İki element aralarında birden fazla bileşik oluşturuyorsa, elementlerden birinin sabit miktarıyla birleşen diğer elementin miktarları arasında tam sayılarla ifade edilen katlı bir oran vardır şeklinde ifade edilebilir. Örneğin 56 gram demir ile 16 gram oksijen birleştirip demiri sabit tutarak ikinci bir bileşikte 56 gram demir ve 24 gram oksijen birleşti diyelim.Bu bileşiklerdeki katlı oranlar kanunu 16/24 yani 2/3 tür. İki elementin birden çok kimyasal bileşik oluşturması durumunda, elementlerden birinin, sabit sabit aralıkta olan öteki elementle,ağırlıkça belli basit tam sayısal oranlarda birleştiğini belirten yasa. Örneğin,azot 5 farklı oksit oluşturur ve 14 gram azotla birleşen oksijenin ağırlığı artan sıraula 8, 16, 24, 32 ve 40 gramdır.Ağırlık oranları 1, 2, 3, 4, 5'tir.İlk kez 1804'te İngiliz kimyacı John Dalton tarafından geliştirilen ve çok çeşitli bileşikler için doğrulanan bu yasa, yine Dalton'un, maddenin bölünmez atomlardan oluştuğunu öne süren atom kuramını destekleyen en önemli gerekçe oldu.

1 5 1