Cevaplar

2013-01-12T12:48:42+02:00

1-Yanlış yerde, yanlış miktarda, yanlış yön ve yanlış zamanda ışık kullanımına ne ad verilir?

A)  Işık yansıması

B)  Lüzumsuz aydınlatma

C)  Işık kirliliği

D)  Işık tasarrufu

 

2- Ses çıkaran her şey ……………….. dır. 
İfadesindeki noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A)  yapay

B)  konuşma

C)  ses kaynağı

D)  doğal

 

3- Aşağıdakilerden hangisi doğal ses kaynağıdır?

A)  Davul

B)  Zil

C)  Arı

D)  Keman

 

4-Sesle ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?
 I.   Ses, iletebilecek ortam varsa yayılır.
II.   Ses her yöne yayılır.
III.   Ses bir maddedir.

A)  I – II – III

B)  I – III

C)  II – III

D)  I - II

 

5-Bir aracı görmeden sadece sesini dinleyerek aracın durumu hakkında aşağıdakilerden hangileri tahmin edilebilir?

I. Hareket halinde olup olmadığı
II. Uzaklaştığı ya da yakınlaştığı
III. Bu sesin hangi renk bir araçtan geldiği

A)  Yalnız III

B)  I – II

C)  II – III

D)  I – II – III

 

6-Aşağıdaki olayların hangisinde ses artış göstermektedir?

A)  Ambulans uzaklaştığında

B)  Ses kaynağından uzaklaşıldığında

C)  Çağlayana yaklaşıldığında

D)  Lunaparktan uzaklaşıldığında

 

7-Aşağıdakilerden hangisinden ses gelmez?

A)  Çekiçle vurulan demir parçasından

B)  Ağıza alınıp üflenen boş şişeden

C)  Teline dokunulan bağlamadan

D)  İçinde çalar saat bulunan havası alınmış fanustan

 

8-Ses ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A)  Ses bir maddedir.

B)  Ses bir cisimdir.

C)  Ses bir enerjidir.

D)  Ses yapay bir maddedir.

 

9-Aşağıdaki ışık kaynaklarından hangisi kendiliğinden ışık yapar?

A)  Ampul

B)  Yıldız

C)  Kandil

D)  Gaz lambası

 

10-Hangisi doğal ışık kaynaklarından biri değildir?

 A)  Kutup yıldızı

B)  Ampul

C)  Ateş böceği

D)  Şimşek

 

 

 11-           I.   Ay
                 II.   Kaşık
                III.   Mum
                IV.   Meşale

Yukarıda verilenlerden hangileri ışık kaynağı olmadığı halde ışık kaynağının varlığında ışık yayıyormuş gibi görünür?

A)  II ve III

B)  I – II – IV

C)  I – II

D)  III – IV

 

12-İnsanlar ilk önce aydınlatmayı nasıl sağladılar?

A)  Mum

B)  Ateş

C)  Gaz lambası

D)  Neon lamba

 

13-Günümüzde aydınlatma aracı olarak en az kullanılan aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Mum

B)  Ateş

C)  Ampul

D)  Floresan

 

14-Aşağıda yapılanlardan hangilerinin aydınlatma araçlarının gelişimine katkısı olmuş olabilir?

I.   Araştırıcı olma
II.   Aydınlatma sorunlarının çözümü için düşünce üretimi
III.   Yeniliklere karşı olma

A)  I – II

B)  I – III

C)  II – III

D)  I – II – III

 

15-Çevresine ışık yayan cisimlerin genel adı hangisidir?

A)  Işık kaynağı

B)  Güneş

C)  Yıldız

D)  Ateş

0
2013-01-12T12:48:46+02:00

Adı Soyadı : …………………………………….

MUZAFFER SARISÖZEN İLKÖĞRETİM OKULU    …………………..  EĞİTİM ÖĞRETİM YILI, 4. SINIFILAR

 FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ I. DÖNEM, I. YAZILI

 

AŞAĞIDAKİ   ÇOKTAN SEÇMELİ SORULARIN HERBİRİ 1 PUAN DEĞERİNDEDİR


12) Kalbin 1 dakikadaki atım sayısına ne denir?

A) tansiyon B) nabız     C) dolaşım  D) solunum

 

24) Aşağıdaki organlardan hangileri kafatasında bulunur? 

 

a) kalp         b) beyin          c) akciğer        d) mide

 

13) Aşağıdaki etkinliklerden hangisini yapan bir kişide soluk ve nabız hızı en düşüktür?

a) kitap okuma                 b) futbol oynama          

 c) merdiven çıkma              d) yürüyüş yapma

 

14) Aşağıdakilerden hangisi solunumla dışarı atılır?

 

a) oksijen     b) hidrojen      c) karbondioksit     d) su

 

15)Aşağıdakilerden hangisiyle kalbimizin sesini dinleyebiliriz?

 

a) teleskop    b) projeksiyon    c) stetoskop     d) mikroskop

 

16. ”Vücudumuzda kemiklerden oluşan ve

hareket edebilmemizi sağlayan ……………. bulunur.” cümlesinde boş bırakılan yere hangi kelime yazılmalıdır?

A) solunum sistemi                          B) kafatası

C) iskelet                                           D) göğüs kafesi

 

17. İskeletimizde yaklaşık olarak kaç kemik   bulunur?

A) 300               B) 250             C) 206            D) 190

 

18. Göğüs, kafatası ve kaburga kemikleri hangi kemiklerden oluşmuştur?

A) uzun               B) yassı            C) kısa         D) ince

 

19. Kısa kemikler iskeletimizin nerelerinde  bulunur?

A) el ve ayak bilekleri ile omurgada

B) kol ve bacaklarımızda

C) kafatası ve kaburgada

D) hiçbiri

 

20. Kalp, akciğer gibi hayati organlarımızı dış etkilerden koruyan kısım hangisidir?

A) kafatası                           B) kol ve bacaklar

C) omurga                           D) göğüs kafesi

 

21. Kemiklerin birbirlerine bağlandığı yere ne ad

verilir?

A) soluk borusu  B) eklem  C) kas  D) omurga                                         

 

22. Bir röntgen filmi çektiğimizde vücudumuzun hangi bölümü en net olarak görünür?

 

A) kalbimiz                                 B) akciğerimiz

C) kaslarımız                             D) kemiklerimiz

 

23) Aşağıda, vücudumuzdaki kemik çeşitleri ile bulundukları kısımlar eşleştirilmiştir. Hangisi yanlıştır?

 

a) kaburga – yassı              b) omurga – kısa     

c) bacak – uzun                 d) kafatası – kısa

 

 

 

 

 

25- Kapı ve pencereler menteşe çevresinde dönerek açılıp kapanır. Vücudumuzdaki yapılardan hangisi menteşeye benzer?

A) kalp   B) akciğer    C) kemik      D) eklem

 

 

26- Hangisi soluk alıp verme organlarımızdan      değildir?

A) kalp    B) soluk borusu  C) yutak              D) akciğer

 

27. Kalbin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Kan yapmak                  B) Soluk alıp vermek

 C) Oksijen üretmek           D)Kan pompalamak                                            

 

28. Aşağıdakilerden hangileri akciğerlerin görevlerindendir?

 

I.   Gaz alışverişini sağlamak.

II.  Hareket etmemizi sağlamak

III. Kanın vücudumuzda dolaşmasını sağlamak

 

A) I ve II         B) I ve III   C) yalnız I    D) II ve III

 

29. Aşağıdakilerden hangisi soluk alıp verme sıklığımızı arttırmaz?

A) egzersiz yapmak   B) korkmak

C) heyecanlanmak            D) konuşmak

 

30. Egzersiz yapan bir kişinin vücudunda aşağıdakilerden  hangisi  görülmez?

 

A) Nabzı hızlı atar                   B) Vücut ısısı artar

C) Solunum hızı artar           D) Sinirliliği artar

31. Oksijenin vücudumuza alınıp, karbondioksit gazının dış ortama verilmesi olayına ne denir?

A) dolaşım  B) hareket   C) solunum     D) egzersiz

 

32. Koşmaya başlayan bir çocukta aşağıdakilerden hangisi daha önce meydana gelir?

A) Terlemeye başlar    B) Kanın dolaşım hızı artar

C) Solunum hızı artar   D) Yorulmaya başlar

 

33. Sigara içmek en çok hangi organımıza zarar    verir?

A) kalbimize              B) gözümüze

C) iskeletimize                    D) akciğerimize

 

34. Aşağıdakilerden hangisi iskeletimizin  güçlenmesini sağlar?

A) Her gün süt içmek     B) Düzenli olarak kola içmek

C) Sigara içmemek       D) Egzersiz yapmamak

 

35. Omurgamız vücudumuzdaki hangi sistemin bir bölümüdür?

A) kas sisteminin                         B) iskelet sisteminin

C) dolaşım sisteminin                D) solunum sisteminin

 

 
0