Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2013-01-12T13:08:23+02:00

http://www.isimsizsevda.com/forum/matematik/denklemlerle-ilgili-sorular-cevaplar-orneklericozumleri-24958.html?langid=1

0
2013-01-12T13:08:31+02:00

Denklem Sorularý,Denklem Sorularýnýn Cevaplarý,Denklem Örnek Sorular
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemlere Örnekler

ve a 0 olmak üzere ax +b=0 þeklindeki eþitliklere birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem denir. Denklemi saðlayan x sayýsýna denklemin kökü, bu kökün oluþturduðu kümeye çözüm kümesi denir.

ax+b=0 ise sayýsý denklemin köküdür.

Çözüm kümesi:

Ç= olur.

Örnekler:

1) 6x +12 =0 denkemini çözüm kümesini bulunuz.

Çözüm:

6x+12=0Þ6x= -12 
x= x=-2 Ç= olur.
2)-5x + 6 + x = 1 –x + 8 denkleminin çözüm kümesini bulunuz.

Çözüm:

-5x+ 6+ x =1 –x +8
-4x + 6 = -x + 9
-4x +x = 9-6
-3x=3
x= -1 Ç= 

DENKLEMLER ÇÖZÜMLÜ SORULAR

DENKLEMLER

1) x + 6 =13 ise x=? 

a)13 b)8 c)7 d)-6 

2) x - 3 = 2 ise x=?

a)3 b)5 c)-5 d)6 

3) 3x + 5 = 14 ise x=?

a)-2 b)4 c)-3 d)3 

4) 5x - 6 = 19 ise x=?

a)5 b)10 c)-5 d)0 

5) 2x + 5 = 5 ise x=?

a)2 b)5 c)-2 d)0 

6) x + 5 = 3 ise x=? 

a)2 b)-2 c)1 d)3 

7) 5 – x = 3 ise x=?

a)2 b)-2 c)0 d)8 

8) –9 – x = 10 ise x=?

a)1 b)19 c)0 d)-19 

9) –5 – 2x = 9 ise x=?

a)-2 b)-7 c)2 d)8

0