1.Kuran-ı Kerim'de hangi konulardan bahsedildiğini araştırınız.

2. Kıssa sözcüğünün anlamını sözlüklerden araştırınız.

3. Sabırla ilgili atasözleri araştırınız.

4. Kur 'an-ı Kerim mealinden Kureyş suresini bularak nelerden bahsedildiğini yazınız.

arkadaşlar lütfen 4 sorunun 4 ünü de araştırıp yazınız .soruların hepsini cevaplamayanı şikayet ederim hesabı kapanır

1

Cevaplar

2014-02-26T20:08:38+02:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.
1) Kuran-ı  Kerim'de hangi konulardan bahsedildiğini araştırınız.

1) İtikad: Allah’a, peygamberlere, meleklere, kutsal kitaplara, kaza ve kadere ve ahirete iman ile ilgili konulardır.
2) İbadet: Namaz kılma, hacca gitme, oruç tutma, zekat verme ile ilgili konulardır.
3) Muamelat: Toplum ve toplum içerisindeki kişiler arasındaki ilişkiler hakkındaki konulardır. (Ticaret, miras, evlilik, aile, vb. toplumsal olaylar)
4) Ukubat: Toplum düzeninin nasıl korunması gerektiği ile alakalı konulardır. (insan hakları, cezalar, vb.)
5) Ahlak: Dünya ve ahiret hayatı içerisinde mutluluğu yakalamak için dinin hükmettiği kurallara nasıl uyulması gerektiği hakkında bilgiler vermektedir. (iyilik, doğruluk, merhamet, vb..)
6) Nasihat - Tavsiye: Dünya hayatının bir sınavdan ibaret olduğunu ve bu sınavın nasıl geçilebileceğini anlatan konular bulunmakadır.
7) Va’d ve Vaid : Cennet ve cehennem kavramları anlatılmadır.
8)İlmi Gerçekler: Kuran içerisinde ki ilmi gerçeklere ışık tutan konular yer alır.
9)Kıssalar: Peygamberlerin hayatından bahsedilir.
10)Dualar: Neden dua edilmesi hakkında bilgilerden bahsedilir.

2)
Kıssa sözcüğünün anlamını sözlüklerden araştırınız.

Kıssa hikaye demektir.

3) Sabırla ilgili atasözleri araştırınız.

Sabır acı ise de meyvesi tatlıdır.
Sabreden derviş, muradına ermiş.
Sabreyle işine, hayır gelsin başına.
Sabrın sonu selâmettir. Küçük olaylar karşısında sabırlı olmazsan büyük planları gerçekleştiremezsin. (Çin Atasözü)
Az sabırda, çok keramet vardır

4)
Kur 'an-ı Kerim mealinden Kureyş suresini bularak nelerden bahsedildiğini yazınız. 

Kureyş'e cahiliye devrinde verilen bazı imtiyazlardan emniyet, istikrar, zenginlik vb. nimetlerden bahsettiği için bu adı almıştır. Tîn sûresinden sonra Mekke'de inmiştir, 4 (dört) âyettir.
Surenin temel mesajları

Bazı alimler bu sure ile bir önceki Fil suresi arasında bir ilişki kurmuşlardır. Fil suresinde, Mekke'nin ve dolayısıyla Kureyş'in düşmanlardan korunduğu anlatılmaktadır. Bir bakıma Mekke ve içinde yaşayanlar hep birlikte saldırıdan kurtarılmışlar ve hayatlarına devam etmişlerdir. Bundan sonradır ki, Kureyş, ticari faaliyetlerine devam etmiş, yaz ve kış güven içerisinde bulunmuştur. Böylece, Fil suresinde ifade edilen koruma olayının, bu surede yaz ve kış ticaret yolculukları yapmalarının anlatılmasıyla birbirini tamamlamaktadır.
Surede Mekkelilerin iki şeyden korundukları söylenmektedir. Bunlardan birisi açlık, diğeri korkudur.
Mekkelilerin açlık ve korkudan korunmuş olmaları, güven içinde bulunmaları, ticaretlerini güvenle yapabilmeleri sayesinde olmuştur. Yüce Allah Mekke ahalisine bunu hatırlatarak, kendisine ibadet edilmesini istemektedir.
Mekke önemli bir şehirdir. Bu şehrin en büyük kabilesi ise Kureyş'tir. Kureyş kabilesi yaz ve kış yaptıkları ticari seyahatler ile zengin olmuşlar, Kâbe'nin Mekke'de bulunmasından dolayı da dini ve ticari bir çekim merkezi durumuna gelmişlerdir. Bunların hepsi Allah'ın lütfu ve inayeti ile olmaktadır.
Yüce Allah, bu nimetlerini hatırlatarak, Kureyş kabilesinin kendisine kulluk etmelerini istemektedir.
84 4 84