Cevaplar

2013-01-12T14:35:46+02:00

efes antik kent

Selçuk ilçesine 3 km uzaklıkta olan bir antik kenttir. Şehrin kuruluşu Cilalı taş devrine  MÖ 6000 yılına kadar uzanmaktadır. Klasik Yunan döneminde İyonya’ nın on iki şehrinden biriydi.

1996 yılında Selçuk- Aydın ve Efes yol üçgeninin 100 metre kadar güneydoğusunda bir mandalina bahçesinde tesadüf eseri bir höyük bulunmuştur ve bu höyükte bulunan eşyalar Neolitik Dönemden Erken bronz çağına kadar yerleşik hayatın olduğunu göstermektedir. MÖ 1050 yıllarında Yunanistan’ dan gelen göçmenlerin yaşadığı bir yer olan Efes, MÖ 560 yılında Artemis Tapınağı çevresine taşınmıştır. Efes antik kenti’ ne bugün ki şeklini Büyük İskender’ in generallerinden olan Lysimakhos tarafından MÖ 300 yılında vermiştir.

1 5 1