Cevaplar

2013-01-12T16:51:35+02:00

Gecekondulaşma.

Altyapı hizmetlerindeki aksaklıklar.

Eğitim ve sağlık kuruluşlarının yetersizliği.

Çevre kirliliği.

5 5 5
2013-01-12T16:53:56+02:00

Göçlerin nedenleri,Göçlerin nedenleri ve sonuçları,göçlerin sonuçları,göçlerin sebepleri,köçler kaça ayrılır,göçler yerleşim alanlarını nasıl etkiler,göçlerin ortaya çıkardığı sorunlar

İÇ GÖÇLER

Ülke içinde insanların yer değiştirmesine iç göç denir

DAİMİ İÇ GÖÇLER

Ülke içerisinde yer değiştiren insanların göç ettikleri yerlere yerleşmesi ile gerçekleşir Özellikle sanayi kentlerine yapılan göçler daimi iç göçtür Sanayi kentlerinde nüfus yıl içinde fazla değişkenlik göstermez

İç göçler 1950 ‘den sonra ulaşımın gelişmesi ve sanayileşme ile artış göstermiştir Köyden kentlere göçün kırsal alanların itici ve kentlerin çekici yönü gibi çeşitli nedenleri bulunmaktadır

MEVSİMLİK (GEÇİCİ) İÇ GÖÇLER

Tarım işçi göçü ve turizm amaçlı yapılan göçlerdir Örnek: Çukurova'da yaz döneminde tarım işçi göçünden dolayı nüfus hızla artar Bunun yanında Bodrum, Marmaris Kuşadası gibi merkezlerde yazın turizm sebebiyle nüfus hızla artar Ayrıca hayvanları otlatmak için yaylalara yapılan göçler de mevsimlik göçlere örnektir

İç Göçün (Köyden Kente) Sebepleri

Hızlı nüfus artışı

Tarım alanlarının miras yoluyla küçük parçalara ayrılması,

Tarımda makineleşme ile işsizliğin oluşması (bu genelleme Doğu Karadeniz Bölümünde geçerliliğini yitirir)

Eğitim hizmetlerinin yetersizliği,

Kan davaları

Erozyon sebebiyle tarım alanlarının verimsizleşmesi

İklim ve yer şekillerinin olumsuz etkileri

Sağlık hizmetlerinin yetersizliği (en az etkili)

İş imkanlarının sınırlı olması

Kentlerde sanayinin gelişmiş olması

Köyden Kente Göçün Sonuçları

Nüfusun dağılışında dengesizlik olur

Yatırımların dağılışında dengesizlik olur

İşsizlik ortaya çıkar

Konut sıkıntısı olur Sonuçta gecekondulaşma olur

Sanayi tesisleri (fabrikalar) kent içinde kalır

Çevre sorunları artar

Trafik, eğitim-sağlık problemleri olur

Alt yapı hizmetlerinin götürülmesi zorlaşır

Kültür çatışması olur

Kırsal kesimdeki yatırımlarda verimsizlik olur

Köyden Kente Göçü Önlemek İçin;

Sulamalı tarım yaygınlaştırılmalı,

Modern tarım yöntemleri yaygınlaştırılmalı

Besi ve ahır hayvancılığı geliştirilmeli

Eğitim –sağlık hizmetleri geliştirilmeli

Tarıma dayalı sanayi kolları kırsal kesime kaydırılmalı

Alt yapı hizmetleri geliştirilmeli (yol ,su, elektrik, haberleşme)DIŞ GÖÇLER

Ülkeler arası yapılan göçlerdir

Dış Göçlerin Nedenleri

Savaşlar, baskı, zulüm, tehdit

Tabii afetler (Depremler, salgın hastalıklar, kıtlık gibi)

İşsizlik ve geçim sıkıntısı

Sınırların değişmesi

Uluslar arası antlaşmalarla sağlanan nüfus değişimi

Dış Göçlerin Sonuçları

Ülkeler arası ekonomik ilişkiler gelişir

Kültür alışverişi olur

Turizmin gelişmesine katkı sağlar

Döviz girdisi artar

İşsizlik kısmen azalır

Aileler bölünür

Göç alan ülkede nüfus artar

7 4 7