Cevaplar

2013-01-12T16:55:32+02:00
 DOĞAL KAYNAKLAR -CANLI DOĞAL KAYNAKLAR -CANSIZ DOĞAL KAYNAKLAR 3. CANLI DOĞAL KAYNAKLAR Bitki Hayvan ve Mikroorganizmalardan oluşan biyolojik çeşitlilik anlaşılır. 4.   5. CANSIZ DOĞAL KAYNAKLAR Hava Su ve Topraktan oluşan yaşam ortamları ile madenler ve fosil yakıtları kapsayan yer altı zenginlikleridir. 6.   7. BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK -Bitki -Hayvan -Mikroorganizma 8. Biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilmesinde 3 temel sorunla karşılaşılmaktadır. Bunlar ; Çeşitlerin kaybolması Türlerin kaybolması Doğal alanların bozulmasıdır 9.   10. Canlı doğal kaynaklar ekonomiyi doğrudan etkilemekte ve; Tarım Sanayi Tıp ve Eczacılık kesimlerine katkıda bulunmaktadır . 11. CANSIZ DOĞAL KAYNAKLAR Cansız doğal kaynaklar kavramına; Hava Su Toprak diye sıraladığımız asıl çevre öğelerine ,yer altı zenginlikleri ve fosil yakıtları da eklemek gerekir .
1 5 1
2013-01-12T16:55:58+02:00

Canlı doğal kaynaklar denilince Bitki hayvan ve mikro organizmalardan oluşan biyolojik çeşitlilik anlaşılır. Cansız doğal kaynaklar ise biyolojik çeşitliliğin bağımlı olduğu Hava Su ve topraktan oluşan yaşam ortamları ile madenler ve fosil yakıttan kapsayan ' yeraltı zenginlikleridir.

0