Cevaplar

2015-07-02T08:16:02+03:00
terimler: çokgen, dik açılı üçgen, dar açılı üçgen, geniş açılı üçgen, ikizkenar üçgen, eşkenar üçgen, çeşit kenar üçgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen, yamuk,köşegen

-- çokgenleri isimlendirir , oluşturur ve temel elemanlarından kenar, iç açı, köşe, ve köşegeni tanır.

-- dikdörtgen, paralelkenar, eşkenar  dörtgen ve yamuğun temel özelliklerini anlar.
 
-- üçgen ve dörtgenlerinin iç açılarının ölçüleri toplamına belirler ve verilmeyen açıyı bulur .


0