Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2013-01-12T17:28:52+02:00

Terza Rima üçer mısralık bentlerle yazılmış bir nazım şeklidir. Örüşük uyak olarak da bilinir. Bent sayısı belirsizdir. Tek bir mısra ile sona erer. Kafiye şeması şöyledir: Aba bcb cdc ded e.

İlk olarak İtalyan edebiyatında görüldü. Dante İlahi Komedya’sını bu nazım şekliyle yazdı.

Edebiyatımızda terza rima’yı Tevfik Fikret, Şehrâyîn adlı tek şiirinde denemiştir. 1908’den sonra pek kullanılmamıştır. Bu biçimde yazılmış kısa şiirlerin son mısrasının kuvvetli olmasına dikkat edilir.

1. İtalyan edebiyatı’na mahsus bir nazım şeklidir.

2. Üçer mısralık üç bent ve sonda yer alan tek mısradan oluşur. Yani Üç dizeli bentlerden oluşur, son bent tek dizeden meydana gelir.

3. Kafiye düzeni, örüşük kafiyedir; aba, bcb, cdc, d şeklindedir.

4. Dante’nin İlahi Komedyası terza-rima örneğidir.

5. Edebiyatımızda terza-rimayı ilk önce Servet-i Fünûncular kullanmıştır.

6. Servet-ı Fünun şairleri tarafından batıdan alınarak edebiyatımıza kazandırılmış nazım biçimidir. 7. Uyak düzeni aba/bcb/ccc/ded/e şeklindedir .

Not: Terza-rimaya uyak düzeni nedeniyle örüşük uyak da denilir.

 
1 4 1