Cevaplar

2013-01-12T17:54:12+02:00

 

Erzurum Kongresi Hangi Amaçla Toplandı, Düzenlenmiştir
erzurum kongresi hangi amaçla toplanmıştır, erzurum kongresi ne amaçla toplanmıştır

Mondros Ateşkes Anlaşması'nın 24. maddesine göre Doğu Anadolu'daki altı vilayette bir karışıklık çıktığı takdirde, İtilaf Devletleri bu yerleri işgal edebilecekti. Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kuruldu. Cemiyet Ermeni tehlikesine karşı alınacak tedbirleri görüşmek üzere Erzurum'da bir kongre toplamaya karar verdi. Erzurum Kongresi'ne katılan Mustafa Kemal. kongreye başkan seçildi.  
1 4 1