7) Aşağıdakilerden hangisi saf döldür?

I) Aa II) BB III) Cc IV) dd

A) I ve II B)BU ŞIK II ve IV C) I ve III D) Hepsi

8) Bir lastik balonun atmosferde yükselebilmesi için aşağıdakilerden hangisi yada hangileri yapılabilir?

I ) Balonun içini helyum gazıyla doldurma

II )Balonun içini sıcak havayla doldurma

III)Balonun içini karbondioksit gazıyla doldurma

A) I , II ve III C) III

B) II ve III D) I ve II

9) Anne ve baba dillerini yuvarlayabiliyor fakat çocukları dillerini yuvarlayamıyorsa, bu durum aşağıda verilenlerden hangisi ile en iyi şekilde açıklanır?

A ) Anne ve babanın her ikisi de dil yuvarlayamama genini çekinik olarak taşımaktadırlar.

B ) Annede dil yuvarlayamama geni vardır.

C ) Dil yuvarlayamama geni sonradan çocuklara geçmiştir.

D ) Babada bulunan dil yuvarlamama geni çocuklara geçmiştir.

10) Aşağıdaki elementlerden hangisi elektriği iletmez?

A) Kükürt B) Gümüş C) Demir D) Bakır

1

Cevaplar

2015-08-22T23:07:57+03:00