10) Aşağıdaki elementlerden hangisi elektriği iletmez? A) Kükürt B) Gümüş C) Demir D) Bakır 11) Aşağıdakilerden hangisi mitoz ve mayoz bölünme için ortaktır? A) Sonunda 2 hücre oluşması B) Parça değişimi olması C) Önce çekirdek bölünmesi sonra sitoplazma bölünmesinin gerçekleşmesi D) Tüm hücrelerde görülmesi 12) Çuha çiçeğinin 30-35 derecede beyaz renkli; 15-20 derecede kırmızı renkli çiçek açması hangi olaya örnektir? A) Mutasyon B) Modifikasyon C) Evrim D) Adaptasyon Öğrenci bu deneyle sıvı basıncının aşağıdaki özelliklerinden hangisine bağlı olduğunu test etmeye çalışmıştır. A ) Kabın şekline B) Kabın hacmine C) Sıvının yoğunluğuna D) Sıvının yüksekliğine 14) Aşağıdakilerden hangisi basıncı artırmak için yapılmıştır? A) Rayların şekil bozukluğuna uğramaması için trenlerdeki tekerlek sayısının artırılması B)Meyvenin daha rahat kesilmesi için bıçağın keskinleştirilmesi C) Karda daha rahat yürümek için kar ayakkabısı kullanılması D) Traktörlerin toprağa saplanmaması için geniş tekerlekli yapılması 15) X elementi ile ilgili olarak; I.Yemek tuzunun yapısında bulunur. II. Mikrop öldürücü olarak kullanılır. III. Sembolü “Cl” dir. Bilgileri veriliyor. Buna göre X elementi aşağıdakilerden hangisidir? A)Flor B)Sodyum C)Klor D)Karbon 16)Y elementinin proton sayısı 13’tür. Buna göre Y elementinin periyodik sistemdeki yeri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A)2.periyod, 3A grubu B)2.periyod, 2A grubu C)3.periyod, 2A grubu D)3.periyod, 3A grubu 17) I.Isı ve elektriği iyi iletirler. II. Oda sıcaklığında civa hariç katı halde bulunurlar. III. Son yörüngelerinde 6,7 ve 8 elektron bulunur. Metaller için yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur? A)I ve II B)Yalnız I C)I ve III D)II ve III 18) I.Isı ve elektriği iyi iletirler. II. Oda sıcaklığında katı, sıvı ve gaz hallerinde bulunurlar. III. Son yörüngelerinde 4, 5, 6 ve 7 elektron bulunur. Ametaller için yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur? A)Yalnız II B)I ve II C)I ve III D)II ve III 19) I.Isı ve elektriği iletir. II. Parlak görünümlüdür. III. Periyodik sistemin 2.periyodundadır. Bilgilerine göre X elementinin yeri yukarıdaki periyodik cetvelde numaralandırılarak gösterilen yerlerden hangisi olabilir? A)III B)IV C)I D)II 20) Periyodik cetvel ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisiyanlıştır? A)Elementler, proton sayılarının artışına göre yerleştirilmiştir. B)Yatay sıralara periyod, düşey sütunlara grup adı verilir. C)Aynı grupta yer alan elementlerin benzer kimyasal özellikleri bulunur. D)Aynı periyotta bulunan elementlerin değerlik elektron sayıları aynıdır. 21) X+1 iyonu ile Y-2 iyonları arasında kurulan molekülün formülü aşağıdakilerden hangisidir? A) XY B) X2Y C) XY2 D) X2Y2

2

Cevaplar

2013-01-12T18:24:56+02:00

yuhh buneeee puanı bari çookk olsaydıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı

0
2013-01-12T20:50:57+02:00
10. Sorunun cevabı : A şıkkı
0