Cevaplar

2016-11-11T15:23:57+02:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.

Türklerin 13. Yüzyıldan 19. Yüzyıla kadar olan edebi çalışmalarına bir çok isim verilmiştir. Bunların en çok bilineni şiirlerin bir araya getirildiği kitaba ithafen verilen Divan Edebiyatı’dır. Bunun dışında bu edebiyatta kullanılan dil ağırlığından yola çıkarak bazı isimlendirilmeler yapılmıştır. Böyle bir edebiyatın iyi bir tahsille yapılacağını düşünenler Skolastik Edebiyat ismini verirken, gene aynı şekilde iyi bir tahsilin yerinin de Enderun olduğunu düşünenler Enderun Edebiyatı ismini vermiştir. Bu minvalde Medrese Edebiyatı diyenler de olmuştur. Gene bu sanatın halk nezdinde çok bir karşılığı olmaması nedeniyle Yüksek Zümre (Havas) Edebiyatı da denmiştir. Bunların dışında Fuad Köprülü tarafından yapılan Klasik Türk Edebiyatı isimlendirmesi ve bu doğrultuda İslami Türk Edebiyatı, Ümmet Edebiyatı, Kadim Türk Edebiyatı isimleri bu dönemde yapılan edebiyatı karşılamak için verilmiş isimlerdir.

1 5 1