Cevaplar

2013-01-12T19:29:25+02:00

fiyatla indirimi çarp 100 böl..........

1 1 1
2013-01-12T19:32:19+02:00
Fiş ve Faturanın Önemi : Yaptığınız alışveriş sonucunda fatura ya da fış istemenize rağmen belge düzenlenmemesi gibi bir durumla karşılaşmanızhalinde bulunduğunuz ilin Vergi Dairesi Başkanlığına, yoksa İl Defterdarlığına veya Vergi İletişim Merkezine (VİMER) belge düzenlemeyen işyerinin unvanım ve adresini bildirmeniz yeterli olacaktır. Belge düzenlemeyen kişi ya da kurumla ilgili olarak vergi idaresince gerekli yasal işlemler yapılacaktır. Fatura ya da fış düzenlemeyen esnafa ve tüccara ceza kesildiği gibi, fiş ya da fatura almayan alıcılara da ceza kesilmektedir. Alışveriş sonrasında fatura düzenlemeyenlere, faturaya yazılması gereken tutarın yüzde 10'u oranında özel usulsüzlük cezası kesilecektir. Ancak bu cezanın tutarı, düzenlenmeyen her fatura için 170,00- TL'den aşağı olamayacaktır Fiş-Fatura almayanlar açısından cezalar Fatura vermeyenlere olduğu gibi, almayanlara da ceza uygulanmaktadır. Birinci ve ikinci sınıf tüccarların ve serbest meslek erbabının satın aldıkları mal ya da hizmetler için, tutarı 700,00- TL'nin altında dahi olsa, fatura almaları gerekmektedir. Almadıkları takdirde, satıcıya kesilen özel usulsüzlük cezasının aynısı, bunlara da kesilecektir. Sadece "nihai tüketici" durumunda olanlara, fatura almadıkları takdirde, 34,00-TL özel usulsüzlük cezası kesilecektir. Elbette ki bu konu, para cezaları uygulanarak değil, vatandaş olarak bizim bilinçli katkılarımızla çözülebilecektir. Bukonuda vatandaş olarak bizlerin katkısı çok önemlidir. Unutmayalım ki bilinçli vatandaş toplumsal sorumlulukların farkında olan kişi demektir. Mükellefler açısından vergiyi tam ve zamanında vermek kadar verilen verginin kontrolünü yapmak da bir vatandaşlık görevidir. Devletten daha iyi hizmet almak istiyorsak, vatandaş olarak görevlerimizi bilip, ona göre hareket etmemiz gerekmektedir. Bilmeliyiz ki, aslında alışveriş yaptığımızda hepimiz vergi ödüyoruz. Ancak bunu alışveriş sırasında genellikle hiç algılamıyoruz. Tıpkı alışveriş gibi lokantada yemek yenilmesi, doktora veya kliniğe muayeneye gidilmesi, bir avukat ya damimardan hizmet satın alınması çoğumuzun defalarca yaptığı işlemlerdir. Esasen çoğu zaman gerek bu hizmetleri satın alırken gerekse alışverişimizde hiç de pazarlık etmeyiz. Buna karşılık fış veya fatura da istemeyiz. Bunun sonucunda kendimizi vergi ödeyicisi olarak görmediğimiz için kamu harcamaları ile ilgili hesap sormayı da düşünmeyiz.   Alışverişlerimiz Sonunda Belgemizi Alırsak; •  En önemlisi vatandaşlık görevimizi yerine getirmiş oluruz. • Ödediğimiz verginin kamu hazinesine aktarılmasını sağlamış oluruz. •  Vergi kayıp ve kaçağını önleyici katkıda bulunuruz. •  Bu işlemlerin kayıt altına alınmasını ve vergilendirilmesini sağlamış       oluruz. •  Kamu hizmetlerinin daha sağlıklı yürütülmesine katkı sağlamış    oluruz. •  Bir tüketici olarak haklarımızı kullanmamız gerektiğinde elimizde    geçerli bir belge olur. •  Belge almadığımız için cezai işleme muhatap olmayız. Alışveriş yapıldığında karşılığında fış veya fatura almak, o alışverişin varlığını belgelemektir. Konuyu Tüketici Hakları yönünden ele aldığımızda görmekteyiz ki biz bir tüketici olarak fış almamakla tüketici olarak sahip olduğumuz haklarımızı savunmak için kullanabileceğimiz çok önemli bir belgeyi almayı da reddetmekteyiz. Fiş ya da fatura, alışverişi yapana tüketici hukuku bakımından ileride doğabilecek sorunların çözümünde fayda sağlayacak çok önemli bir dayanaktır. Diyelim ki satın aldığınız bir gıdadan dolayı bir zehirlenme olayı yaşadınız ya da evinize aldığınız bir elektrikli eşya arızalı çıktı ve evinizde bir hasara sebep oldu. Bu gibi durumlarda tüketici olarak zararınızı telafi edebilmeniz için alışverişinizi belgelendirmeniz gerekmektedir. Fiş ya da fatura olmadığı takdirde, tüketici olarak hiçbir haktan yararlanamazsınız.   Alışverişlerimiz Sonunda Belgelerimizi Almazsak;        • Yapmış olduğumuz alışverişlerde almadığımız her bir fiş ya da  faturanın KDV'si, bu fişi ya da faturayı vermeyenin cebinde kalır.        •  Alınmayan her belge; ülke kalkınmasında önemli bir yere sahip olan      verginin, kayıp ve kaçağına neden olur.        •  Adalet, yol, su, elektrik, eğitim, sağlık, iç ve dış güvenlik gibi    hizmetlerin yanı sıra kimsesiz çocukların bakımı ve yetiştirilmesi,  bakıma muhtaç yaşlıların barındırılması, doğal afetlerde mağdur  olanlara yardım ulaştırılması gibi hizmetlerde de aksamalar  yaşanabilir.       • Belge düzenlenmemesi halinde her bir belge için belge almayana            da özel usulsüzlük cezası uygulanır. Bütün bunlar düşünüldüğünde görülmektedir ki genellikle hiçbir neden olmaksızın, bazen de belki çok küçük miktarda bir
indirim için almaktan vazgeçtiğimiz fiş ya da fatura, aslında bize gelecekte sunulacak daha iyi bir kamu hizmetinden de vazgeçmemiz anlamına gelmektedir.
Bu aynı zamanda, başlangıçta hiç de hedeflemediğimiz biçimde, ödediğimiz verginin hiç tanımadığımız ve desteklemeyi de amaçlamadığımız satıcıya gitmesidir.                                                                                       Son dönemde denetime ağırlık verilmesi de dikkate alındığında mükelleflerin cezalı duruma düşmemeleri idare olarak isteğimizdir.
2 3 2