Cevaplar

2013-01-12T20:07:59+02:00

Fotosentez bitkilerin çoğunda yapraklarda gerçekleşir.

Yaprak 3 kısımdan oluşur:

Epidermis:Üst ve alt epidermis olmak üzere 2 çeşiti vardır.Epidermis hücreleri arasında stomalar bulunur.Stomalar gaz alışverişini ve terlemeyi sağlar.Başka bir görevi de fotosentez yapmasıdır. İletim doku:Bitkilerde su,mineral ve besinlerin taşındığı yapıdır.İletim doku, ksilem (= odun) ve floem (= soymuk) borularından meydana gelir.Odun boruları su ve suda çözünmüş inorganik maddelerin taşınmasını gerçekleştirir.Soymuk boruları ise fotosentez ürünlerinin yapraklardan diğer kısımlara ve köklerde sentezlenen amino asit gibi organik maddelerin yapraklara taşınmasını gerçekleştirir. İki yönlü madde taşınması görülür. Mezofil tabakası:Palizat ve sünger parankimasından oluşur.Parankima hücreleri kloroplast bulundurur ve fotosentez gerçekleştirir.
1 5 1
  • Eodev Kullanıcısı
2013-01-12T20:08:00+02:00

Fotosentez bitkilerin çoğunda yapraklarda gerçekleşir.

Yaprak 3 kısımdan oluşur:

Epidermis:Üst ve alt epidermis olmak üzere 2 çeşiti vardır.Epidermis hücreleri arasında stomalar bulunur.Stomalar gaz alışverişini ve terlemeyi sağlar.Başka bir görevi de fotosentez yapmasıdır. İletim doku:Bitkilerde su,mineral ve besinlerin taşındığı yapıdır.İletim doku, ksilem (= odun) ve floem (= soymuk) borularından meydana gelir.Odun boruları su ve suda çözünmüş inorganik maddelerin taşınmasını gerçekleştirir.Soymuk boruları ise fotosentez ürünlerinin yapraklardan diğer kısımlara ve köklerde sentezlenen amino asit gibi organik maddelerin yapraklara taşınmasını gerçekleştirir. İki yönlü madde taşınması görülür. Mezofil tabakası:Palizat ve sünger parankimasından oluşur.Parankima hücreleri kloroplast bulundurur ve fotosentez gerçekleştirir.
1 5 1