Cevaplar

2013-01-12T20:38:38+02:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.

Felsefenin bir dalı olan mantık, akıl yürütme ya da doğru düşünme yöntemlerini inceleyen bir bilimdir. Belirli verilerden, kanıtlardan ya da gözlemlerden nasıl sonuca varıldığını inceler.
Bilim, felsefe, hukuk ve tarih alanında ya da sıradan günlük olaylarda bu verilerin gerçekte neyi kanıtladığını bilmek çok önemlidir. Mantığın doğru kullanımıyla bu konuda doğru sonuçlara varılır.

Mantıkta geçerli kanıtlamaların iki temel biçimi vardır. Bazen genel bir kural bilinir ve bundan özel durumlara ilişkin sonuçlar çıkartılır. Örneğin, kömürün her zaman sert ve siyah olduğunu bildiğimiz için, biri avcunda bir kömür parçası bulunduğunu söylerse, onun avcundaki maddenin sert ve siyah olduğunu biliriz. Tümdengelim adı verilen bu kanıtlama yöntemi matematikte çok kullanılır.

Bazen de farklı nesnelerin gözleminden elde edilen verilere dayanarak genel bir kural oluşturulur. Örneğin, uçan her şeyin kanatları olduğunu gözlemlersek, uçmak için kanatların gerekli olduğunu söyleyebiliriz. Tümevarım adı verilen bu yöntem genellikle bilimsel araştırmalarda kullanılır.

Alıntıdır.

2 3 2
2013-01-12T20:39:39+02:00
Tümevarım ( endüksiyon)

¨       Tam Tümevarım

¨       Eksik Tümevarım

Tümdengelim ( dedüksiyon) Analoji

 

 

 

 

28.  Akıl yürütme yöntemlerinden Tümevarımı ( endüksiyon)  açıklayıp örneklendirin.

Özelden genele, Parçadan bütüne ulaşma biçimindeki akıl yürütme yöntemidir.

Örneğin;

Ali dengeli beslenir ve sağlıklıdır.

Ayşe dengeli beslenir ve sağlıklıdır.

O halde; tüm dengeli beslenenler sağlıklıdır.

 

29. Akıl yürütme yöntemlerinden Tümdengelimi ( Dedüksiyon) açıklayıp örneklendirin.

Genelden özele, bütünden parçaya gitme şeklindeki akıl yürütme yöntemidir.

Örneğin;

        Tüm Çalışan öğrenciler başarılı olur.

        Ali çalışan bir öğrncidir.

        O halde; Alide başarılı olacaktır.

 

30. Akıl yürütme yöntemlerinden Analoji’yi  açıklayıp örneklendirin.

Özelden özele, yada tekilden tekile ulaşma biçimindeki benzerliğe dayalı akıl yürütme yöntemidir.

Örneğin; Dünyada su var canlılar yaşar

            Marstada su var

O Halde marstada canlılar yaşa

2 5 2