Cevaplar

2013-01-12T21:09:38+02:00

ülkeyi düşman işgalinden korumak ve azınlıkların isyanlarından korumaktır

......................................................................................................................

0
2013-01-12T21:09:59+02:00

 

Osmanlı İmparatorluğu’nun I. Dünya Savaşı’ndan yenilgiyle çıkması
Mondros Ateşkes Anlaşması uyarınca Türk Ordusu'nun terhis edilmesi
Damat Ferid Paşa hükümetinin, işgallere seyirci kalan ve itidal tavsiye etmekten başka herhangi bir girişimde ve faaliyette bulunmaması.
İzmir’in Yunanlılar tarafından işgali ve Yunan mezalimi.
İtilaf Devletleri’nin Mondros Ateşkes Anlaşması’nın hükümlerini tek taraflı uygulayarak savunmasız kalan Anadolu’yu yer yer işgal etmeleri İşgalcilerin halka zulmetmesi Osmanlı hükümetinin Türk halkının can ve mal güvenliğini koruyamaması Halkın milliyetçi ve yurtsever bilincine sahip olması Halkın milletini koruyarak bağımsızlığına, bayrağına, egemenliğine, hürriyetine kavuşma isteği Halkın hür yaşama isteği.
0