Cevaplar

2013-01-12T21:12:06+02:00

fazla gaz insanı deliginden çıkarır haberin olaa

0
2013-01-12T21:12:33+02:00

Boyle Kanunu
İngiliz bilgini R. Boyle sabit sıcaklıktaki bir Gazınhacimini, değişik basınçlarda ölçmüştür.
Sabit sıcaklıta bir gazın Hacmi ile Basıncının çarpımı sabittir.

P*V=K
P1*V1=P2*V2=……..=K

Alıştırmalar
Bir gazın hacmi, 20 C de ve 1 atm. Bsınç altında 10 lt. olsun aynı Sıcaklıkta ve 2 atm. Basınç altında ölçü yapılsaydı bu gazın hacmi ne olurdu?

Çözüm
Madem ki basınç iki kat artmıştır, boyle kanununa göre Hacim de yarıya inmelidir.
P1*V1=P2*V2 bağıntısına göre
P1= 1atm. P2= 2 atm.
V1= 10 Litre V2= ?
V2=V1 P1/P2= 10 lt. 1atm/2atm=5litre

Lussac ve Charles Kanunları
Boyle yaptığı denemelerde Sıcaklığı sabit tutup basınçla hacim arasındaki değişmeleri incelemişti. Şimdi de sabit basınç altında sıcaklığı değiştirdiğimiz zaman hacimde nasıl bir değişiklik olur, onu inceleyelim. Bu denemeyi ilk defa Fransız bilgini Charles yapmış ve sabit basınçta, bir gazın HacmininSıcaklığın 0 C tan 1 C a yükselmesiyle , 0 C taki hacminin 1/273 ü kadar arttığını görmüştür. Gazın sıfır derecedeki Hacmini Vt ve t derecedeki hacmini Vi ile gösterirsek
Vt=V0 + V0 1/273 t

Katı ve sıvılarda ise ve genleşme katsayıları aynı değildir ve Maddenin cinsine bağlıdır

Cahrles kanununu şu şekilde tanımlayabiliriz
Sabit basınçta bir gazın hacmi mutlak Sıcaklıkla dopru orantılıdır veya matematik olarak
V= KT
(Burada V hacmi T mutlak değeri K da bir sabiti göstermektedir.)

V1/V2=T1/T2
Bu bağıntı ilk defa yine bir Fransız bilgini olan Gay-Lussac tarafından bulunmuştur ve Lussac kanunu olarak anılmıştır.
 

Gazların bu özellikleri nasıl açıklanabilir
Sıkıştırılabilmeleri özelliği bizi, gaz molekülleri arasındaki boşluğun Moleküllerin kendi hacimlerinden çok daha büyük olduğu varsayımına götürmektedir.katı ve Sıvılar basınçla çok az sıkıştırılabildiğine göre Moleküller arasındaki boşluklar çok azdır. Dikkat edecek olursak bu varsayımla moleküllerin kendilerinin sıkıştırılamıyacağını kabul etmiş oluyoruz.

Gazlar ayrıca Sıvı ve katıların aksine konuldukları kapların her tarfına yayılırlar. Gaz molekülleri arasında büyük boşluklar olduğuna ve her tarafa doğru yayıldıklarına göre boşlukta asılı olarak nsıl kalabilirler. Bu güçlüğü gaz moleküllerinin devamlı olarak hareket halinde olduklarını kabul etmekle giderebiliriz.

1 1 1