Cevaplar

2013-01-12T21:15:38+02:00

1. "Yaşlı adam duvarı tek başına boyuyordu."

Cümlesinde altı çizili sözcükteki ses olayı aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A) Onu sevdiğimi biliyor

B) Onun yolunu gözlüyor

C) Yeni arabasını satıyor

D) Herkes sıraya giriyor.

E) Çiftçi tarlasını sürüyor.

 

 

 

 

 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü daralmasına örnek vardır?

A) Bol bol örnek vererek konuların daha iyi anlaşılmasını sağlıyor.

B) Dersanelerde her konuda bol bol test bu­labilirsiniz.

C) Buraya park edemezsiniz, levhasını gör­memiştim.

D) Mavi renkteki bütün kalemlerini almıştı.

E) Arkadaşlarından bazıları hiç konuşmaz­lardı, hep dinlerlerdi.

 

 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşaması (değişimi) örneklenmiştir?

A) Bu resme bakarak seni anıyoruz.

B) Çocuk, akşama kadar sokakta oynuyor.

C) Sana olan borcumuzu unu­tamayız.

D) Serap da pek anlayışlı ve özverili sayılmazdı.

E) Düşünceleriyle herkesi derinden etki­ledi.

 

 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ulama"ya bir örnek vardır?

A) Yazın köyüne gider, çocukluk özlemini gi­derirdi.

B) Çocukları sorunları gün geçtikçe azalıyor.

C) Gümrük Birliği'ne girmemize az bir zaman kaldı.

D) Umutsuz dertlerin de elbet bir çözümü vardır.

E) Okullar cıvıl cıvıl çocuklarla dolup taşa­cak.

 

6. Benim de vaktim olsa belki ben de büyük bir profesör olurdum, böyle körleşip kalmazdım, dedi.

Yukarıdaki parçada büyük ünlü uyu­muna uymayan kaç sözcük vardır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

 

 

 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü düşmesine örnek vardır?

A) Bu sözler karşısında bakışları gittikçe kü­çüldü.

B) Medyumlar olacakları önceden hissedebi­lir mi ?

C) Sonbahar geldi, yapraklar yavaş yavaş sararıyor.

D) Zifiri karanlık bastırınca hepimiz bunaldık.

E) Bir çeşme başında yarım saatlik mola verdik.

 

 

 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sert sessizlerin yumuşamasına örnekyoktur?

A) Gecikince evdeki herkes onu merak etmişti.

B) Çalışma odasının kapısını sonunda tamir etmişti.

C) Geldiğinde beni arar sanmıştım ama ya­nılmışım.

D) Rapor hakkındaki görüşlerinizi buraya kaydettim.

E) Sınavı bitiren öğrenciler sınav kağıdını gö­revliye verip çıkabilir.

 

 

9. Aşağıdakilerin hangisinde ünsüz benzeşmesine uymamaktan kaynaklanan bir yazım yanlışı vardır?

A) Bugün saat 1.30'da buluşacağız.

B) Okul anılarından hasretle bahseder.

C) Gerçekden bütün bunları biz mi yaşadık?

D) İnsan olgunlaştıkça çevresindekilere daha çok önem veriyor.

E) Duygular aldatıcı ve geçicidir bazı insan­lara göre.

 

 

 

10. Vefakâr kardeşim Zehra, işte ben

Ömrümü tamamlayarak

Sana dualar, selamlar ederek

Gidiyorum....

Yukarıdaki parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Büyük ünlü uyumuna uymayan sözcükler

B) Ünlü düşmesi

C) Ünsüz benzeşmesi

D) Ünlü daralması

E) Ünsüz yumuşaması

 

 

11. Aşağıdaki sözcüklerin hangisi ünlü ile başlayan bir ek aldığında ünsüz yumuşamasına uğrar?

A) Taşıt B) Bulut C) Hukuk

D) Öğüt E) Sepet

 

12. İçeridekiler şimdi eski bir şarkıyı söylüyorlardı.

Bu cümlede altı çizili sözcükteki ses olayı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ünlü türemesi

B) Ünsüz benzeşmesi

C) Ünlü daralması

D) Ünsüz yumuşaması

E) Ünlü düşmesi

 

 

13. Aşağıdaki altı çizili söz­cüklerin hangisinde ünlü türemesi vardır?

A) Küçücük bir çocuktan bu kadar çok iş beklenmez.

B) Daracık yollardan geçerek geniş bir cad­deye çıktık.

C) Alçacık damlı evler askerler gibi dizilmişti.

D) Kitapçıklarınızı sıraların üzerine bırakınız.

E) Bir lokmacık da şu yemekten alır mıydı­nız?

 

 

14. Aşağıdakilerin hangisinde ünsüz değişimine (yumuşamaya) örnekyoktur?

A) Bu sokağın evleri Selçuklu mimarisi örneğidir.

B) Gittikçe çoğalıyor şehirlerimizdeki insan nüfusu.

C) Yağmurun azaldığını görünce dışarı çıktı.

D) Çalışma odasında kitaplarını düzenliyordu.

E) Kimseye görünmeden sabahleyin gidelim.

 

 

15. Altı çizili sözcüklerden hangisi kü­çük ünlü uyumuna uymaz?

A) Mutfakta biri var zannedip beni suçlama.

B) Pamuk işçileri ağustosta Adana yöresine taşınır.

C) Vali devletin en yüksek kademesindeki memurdur.

D) Koltuk takımlarının yüzünü sarı bir ku­maşla kaplattım.

E) Yokuş aşağı inerken nefis bir manzara gözleri büyülüyordu.

 

 

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz düşmesi vardır?

A) Onu ilk gördüğümde örgülü saçlı, küçücük bir kızdı.

B) Yepyeni bir çağ var önümüzde yaşana­cak.

C) Kısacık ömrüne birçok yararlı iş sığdır­mıştı.

D) Seksen günde devr–i alem yaşamış birileri.

E) Türkçenin güzelliğine hayran olurdu.

 

 

17. Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin

Sönüyor göğsünün üstünde o aslan neferin

Yukarıdaki her iki dizede görülen ses olayı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ünlü daralması

B) Ünlü düşmesi

C) Ünsüz düşmesi

D) Sert sessiz benzeşmesi

E) Ünlü yumuşaması

 

 

18. Tuttuğu balıkları ne yapacağını düşünerek kıyıya doğru iniyordu.

Bu cümlede kaç tane kaynaştırma ünsüzü kullanılmıştır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

 

 

19. Senin derdin dert midir, benim derdim yanında

Bu cümledeki altı çizili sözcükte görülen ses olayı aşağıdakilerin hangisindeyoktur?

A) Çaldığım her kapı yüzüme kapanıyor.

B) Bize bu mağazayı devreden kişi uzaktan akrabamız oluyor.

C) Artık o güzelim meyvaların tadını bile unuttuk.

D) Denizin derinliğini anlayabilmek için bir alet sarkıttılar.

E) Bence bu yoldan iki araba rahatlıkla ge­çer.

 

 

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, hem ünsüz benzeşmesi hem de ünsüz yumuşaması kuralına örnek oluşturan bir sözcük kullanılmıştır?

A) Bazı şiirlerinde ise yalnızlık özlemi yansıtılır.

B) Otobüsteki yolcuların yüzlerini tek tek incelerdi.

C) Her sabah akşam bu yolu yürümekten bıkmıştım.

D) Birden çocukların suskunlaştığını fark ettim.

E) Tablolarınızdaki renk uyumunu çok beğendim.

 

 

 

2 1 2