Cevaplar

2013-01-12T21:14:41+02:00

Tabanı daire biçiminde olan piramide koni adı verilir.
Taban alanı = 

olduğundan  

bulunur. Yan yüzeyleri altı adet eş ikizkenar üçgen oluşur.Tabanı daire biçiminde olan piramite koni adı verilir.
Burada;
Taban yarıçapı |OB| = r
Cisim yüksekliği |PO| = h olur.
|PA| = |PB| = l uzunluğuna ana doğru denir.
POB dik üçgeninde,
h2 + r2 = l2 bağıntısı vardır.
Koninin yanal alanı bir daire dilimidir.Daire diliminin alanı, yay uzunluğu ile yarıçapın çarpımının yarısıdır. Yay uzunluğu taban çevresine eşit olduğundan,
Yanal alan= pr2+prl
Tüm alan bulunurken, taban alanı da ilave edilir.
Tüm alan = šr2 + šrl
Daire diliminin merkez açısına a dersekoranı elde ederiz.

Yükseklikleri ve taban yarıçapları eşit olan iki cismin hacimleri de birbirine eşittir. Üçgensel şekiller bir kenarı etrafında döndürüldüğünde koni elde edilir.şekildeki ABC dik üçgeninin AB kenarı etrafında döndürülmesi ile |BC| yarıçaplı ve yüksekliği |AB| olan koni elde edilir.


Kesik piramitlerin hacimleri bulunurken cisim piramide tamamlanır.
[O1B] // [O2D] olduğundanbenzerliği vardır.Küçük koninin büyük koniye benzerlik oranı  dir. Alanları
oranı benzerlik oranının
karesi olduğundan, alanlar oranı  olur. Hacimler oranı
ise benzerlik oranının küpüdür. r1 yarıçaplı küçük koninin hacmine V1, r2 yarıçaplı büyük koninin hacmine V2 dersek 
Paylaş   Alıntı    Kaynak: http://www.cerezforum.com/matematik-geometri/59465-koni-ve-ozellikleri.html#ixzz2Hn3nqAfL

0