Cevaplar

2013-01-12T21:44:27+02:00

Endüljans, Orta Çağ Avrupasında bir tür günah çıkarma ve ölümden sonra cennete gitmek için Papa'nın sattığı af belgesi.

Kilisenin halktan para alarak cennetten toprak satmasıdır. Katolik Kilisesi Yeniçağ başlarında harcamalarının artması üzerine bir bildiri yayınladı. Bu bildiriye göre Hristiyanlar günahlarından arınabilmek için kiliselere bağışta bulunmalıydı. Bildiri Katolik Kilisesi'ne karşı kitlesel eylemlere neden oldu ve sonucunda Reform hareketleri başladı. Kutsal devlet ve kilisenin otoritesinin sorgulanması gündeme geldi. Bunlar temel olarak bir süre sonra halkın, kiliseye olan inancını yavaş yavaş yok etti ve bu da reform hareketlerine yol açtı.

1 3 1
2013-01-12T21:52:48+02:00

Hristiyanlık inancına göre günahlara karşı bir nevi keffaret işleminin yerine getirilmesidir. Buna göre; insanın, günahının bedelini din adamlarının aracılığı ile gidermesi gerekmektedir. Diğer bir ifâde ile din adamlarının Tanrı ile insan arasındaki aracılık faaliyeti, endüljansın temelini oluşturmaktadır. Bu işlem katolik kilisesinin önemli işlevlerinden biridir. Zira Roma Katolik kilisesinde, herhangi bir suçun ilahî adalet nezdinde affından sonra dünyevî karşılığının tamamen ya da kısmen affedilmesi mümkündür. Endüljans bahşetmek yetkisi gerçekte Papa'ya aittir. Bununla birlikte Papa bu yetkiyi kardinallere ve Psikoposlara devredebilir. Endüljans sahibi olabilmek için katolik kilisesine bağlı olmak gerekir. Kilise tarafından endüljans bahşetme, haçlı seferleri döneminde daha da artmıştır. Çünkü 1095 tarihinde başlayan ilk haçlı hareketleri esnasında Papa Urban II.'nin kutsal toprakları kurtarmaya katılacak olanlara bütün günahlarının affedileceğine dair endüljans bahşedileceğini ilan etmesiyle başlamıştır. Tarih içinde endüljansın kötüye kullanıldığından da şikâyet edilmiştir. O yüzden protestan hareketinin önderlerinden Martin Luther de bu doktrini ağır bir biçimde tenkit etmiştir.

0