I. Kimi şairler şiiri yalnızca uyakta aramaya kalkışmışlardır. II. Bu akımın etkisindeki şairler şiirin, içerdiği mazmunlar bakımından kusursuz olması gerektiğini savunmuşlardır. III. Bu şairler, şiirde veznin sağladığı ritmi önemserler. IV. Betimleyici şiir anlayışını benimseyen şairler, canlı, renkli şiirler yazmışlardır. V. Bu şiirde şair, dış dünyadaki varlıkları kendi duygu dünyasına göre yorumlayarak farklı izlenimlere ulaşmıştır. Yukarıdaki cümlelerin hangileri şiirin ahenk özellikleriyle ilgilidir? A) I. ve III. B) I. ve IV. C) II. ve III. D) II. ve IV. E) III. ve V

acilen hadii 10 dk kimse cevap vermezse 40 puan yok

2

Cevaplar

2013-01-12T22:08:02+02:00

D dogru cevab kendı duygularını yanbsıtmıs

0
2013-01-12T22:56:38+02:00

d evet bence de o doğru tam emin değilim

0