Cevaplar

2013-01-12T22:50:54+02:00

http://kimya.bilecik.edu.tr/Dosya/Arsiv/Ders%20Notlar%C4%B1%20ve%20Sorular%C4%B1/Genel%20Kimya/karaelmas.pdf BİR BAAK CNM BELKİ İŞİNE YARAR ...

1 5 1
2013-01-12T22:52:49+02:00

Amonyum Bakır (II) Sülfat Eldesi
1 gr CuSO4 .5H2O ve 0,5 gr (NH4)2SO4 2,5 ml sıcak suda çözülür. Çözelti so✔utulur
ve olu✕an kristaller süzülerek kurutulur.
CuSO4 .5H2O + (NH4)2SO4✖ (NH4)2Cu(SO4)2
(NH4)2SO4 = 116 gr/mol (NH4)2Cu(SO4)2 = 259,5 gr/mol
116 gr (NH4)2SO4 ‘dan 259,5 gr (NH4)2Cu(SO4)2 olu✕ursa,
0,5 gr (NH4)2SO4 ‘dan X gr
X = 1,1 gr (NH4)2Cu(SO4)2 elde edilmeli
Deney sonucu elde edilen miktar = 1,1 gr
Verim = % 100
Amonyum Nikel (II) Sülfat Eldesi
2 gr NiSO4 .7H2O ve 1 gr (NH4)2SO4 7,5 ml suda çözülür. Çözelti so✔utulur ve
olu✕an kristaller süzülerek kurutulur.
NiSO4 .7H2O + (NH4)2SO4✖ (NH4)2Ni(SO4)2
NiSO4 .7H2O = 264,7 gr/ mol (NH4)2Ni(SO4)2 = 254,7 gr/mol
264,7 gr NiSO4 .7H2O’dan 254,7 gr (NH4)2Ni(SO4)2 elde edilirse
2 gr NiSO4 .7H2O’dan X gr
X = 1,9 gr (NH4)2Ni(SO4)2 elde edilmeli
Deney sonucu elde edilen miktar = 2,9
Verim = %.......

 

0