Cevaplar

2013-01-12T23:26:18+02:00

İklimin insan ve çevre üzerine pek çok etkisi vardır. İklim, insanların yeryüzüne dağılışlarını, ekonomik faaliyetlerini, yiyecek ve giyeceklerini, fizyolojik gelişimlerini, karakterlerini,kültür faaliyetlerini etkiler.

Bu etkilere ilaveten iklim:

 

Endüstrinin dağılışını etkiler.

 

Konut tipini ve malzemesini etkiler.

 

Ulaşım faaliyetlerini etkiler.

 

Turizm faaliyetlerini etkiler.

 

Tarım faaliyetlerini etkiler.

 

Tarım ürünleri çeşitliliğinietkiler.

 

Toprak oluşumunu ve verimlilik derecesini etkiler.

 

Yeryüzü şekillerinin oluşumunu etkiler.

 

Bitki örtüsü çeşitliliğini etkiler.

 

Göllerin oluşumunu ve göl sularının kimyasal özelliğinietkiler.

 

Akarsu debilerini ve rejimlerini etkiler.

 

Hayvan türleri ve dağılışını etkiler.

 

Dış kuvvetlerin etki alanlarını ve dağılışını etkiler.

 

Kayaların çözülme türünü belirler.

 

Erozyonu etkiler.

 

Kalıcı kar sınırı yükseltisini etkiler.

 

Denizlerin tuzluluk oranlarını etkiler.
0
2013-01-12T23:27:08+02:00

http://www.forumalev.net/soru-lar-ve-cevap-lar/358673-iklimin-insan-yasantisi-etkileri-nelerdir.html

0