Cevaplar

2013-01-13T00:21:12+02:00

Bugünkü TC sınırları içinde bulunan alan Türkiye olarak adlandırılmaktadır. Türkiye,
Kuzey Yarım Küre’de, Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarının ortasında, bu kıtaların birleştiği alanda bulunmaktadır. Türkiye’nin izdüşüm alan olarak belirlenen yüzölçümü toplam
780 576 km² dir. (Kimi yabancı kaynaklarda bu rakam 779 542 km² olarak veriliyor. Bkz. Fischer Weltalmanach 2008, sf. 249) Türkiye yüzölçümü, dünya üzerinde kapladığı alan itibarıyla dünyanın en büyük ülkeleri arasında 36. sırada bulunmaktadır. Topraklarının %3’ü (23 721
km² si) Avrupa kıtasında (Trakya), % 97’si (756 855 km² si) de Asya kıtasında (Anadolu) bulunmaktadır.
Türkiye 36°-42° Kuzey enlemleri, 26°-45° Doğu boylamları arasında yer alır. Şeklen bir dikdörtgene benzer.
Türkiye’nin kuzeydeki en uç noktası 42°06’ kuzey enlemi; 34°58’ doğu boylamında, Sinop
ilinde İnceburun’dadır. Güneydeki en uç nokta ise 35°51’ kuzey enlemi; 36°06’doğu boylamında, Hatay ili Yayladağ ilçesinin Topraktutan (Beysun) köyünün güneyinde bulunmaktadır.
Türkiye’nin Batı’daki en uç noktası 40°07’ kuzey enlemi; 25°40’ doğu boylamında,
Gökçeada’daki Avlaka Burnu’dur. Doğudaki en uç nokta ise 39°37’ kuzey enlemi; 44°48’ doğu
boylamında, Küçük Ağrı dağının 34 km doğusunda, Türkiye/ İran/ Nahcivan (Azerbaycan)/

0
2013-01-13T01:07:51+02:00

Bugünkü TC sınırları içinde bulunan alan Türkiye olarak adlandırılmaktadır. Türkiye, 
Kuzey Yarım Küre’de, Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarının ortasında, bu kıtaların birleştiği alanda bulunmaktadır. Türkiye’nin izdüşüm alan olarak belirlenen yüzölçümü toplam 
780 576 km² dir. (Kimi yabancı kaynaklarda bu rakam 779 542 km² olarak veriliyor. Bkz. Fischer Weltalmanach 2008, sf. 249) Türkiye yüzölçümü, dünya üzerinde kapladığı alan itibarıyla dünyanın en büyük ülkeleri arasında 36. sırada bulunmaktadır. Topraklarının %3’ü (23 721 
km² si) Avrupa kıtasında (Trakya), % 97’si (756 855 km² si) de Asya kıtasında (Anadolu) bulunmaktadır.
Türkiye 36°-42° Kuzey enlemleri, 26°-45° Doğu boylamları arasında yer alır. Şeklen bir dikdörtgene benzer.
Türkiye’nin kuzeydeki en uç noktası 42°06’ kuzey enlemi; 34°58’ doğu boylamında, Sinop 
ilinde İnceburun’dadır. Güneydeki en uç nokta ise 35°51’ kuzey enlemi; 36°06’doğu boylamında, Hatay ili Yayladağ ilçesinin Topraktutan (Beysun) köyünün güneyinde bulunmaktadır.

0