1) coğrafi keşiflerin sebep ve sonuçları? 2)rönesansın sebep ve sonuçları? 3)rönesansın italyada başlamasının nedenleri? 4)mısır seferlerinin sebep ve sonuçları? 5)Çaldıran seferlerinin sebep ve sonuçları? 6)kanuni döneminde batıdaki gelişmleeri yazınız? 7)kanuni döneminde denizlerdeki gelişmeleri yazınız? 8)hint denizi seferlerinin sebep ve sonuçları? 9)reformun sebep ve sonuçları? 10)osmanlı avustuya ilişkileri? her sorunun kısa ve güzel cevaplarınızı bekliyorum acil lazım...

2

Cevaplar

2013-01-13T01:28:53+02:00

KEŞİFLERİN SONUÇLARI

 

Siyasi Sonuçları

 

v      Osmanlı Devleti Hint ticaret yolunun hakimiyeti için Portekizliler ile, Akdeniz hakimiyeti için ise İspanyol lar ile mücadele etti.

 

v      Yeni ada ve kıtaların keşfi gerçekleşti.

 

v      İspanyol ve Portekizliler geniş ülkeler elde ederek ilk sömürge imparatorluklarını kurdular.

 

Ekonomik Sonuçları

 

v      Yeni ticaret yolları bulundu, Baharat ve İpek Yolları önemini kaybetti.

 

v      Akdeniz kıyısındaki limanlar önemini kaybetti. Buna karşılık Atlas Okyanusu kıyısındaki limanlar önem kazandı.

 

v      Keşfedilen bölgelerdeki değerli eşya ve madenler Avrupa’ya taşındı. 0 zamana kadar “toprak” temel zenginlik kaynağı iken, bundan sonra “altın ve gü müş” temel zenginlik kaynağı oldu.

 

v      Burjuva sınıf ı güçlendi. Bu durum, Avrupa’nın siyasi ve sosyal yapısında değişikliklere neden oldu.

 

v      İslam ülkeleri yoksullaştı.

 

v      İpek yolu ticaretinin önemini kaybetmesi sonucunda Türkistan hanlıkları zayıfladı.

 

 

Coğrafi Keşifler’in Osmanlı Devleti’ndeki Etkileri:

 

v      Avrupa’nın Osmanlı Devleti’ne bağımsızlığı azaldı.

 

v      Akdeniz limanlarının önem kaybetmesi, Osmanlı Devleti’nin ticari gelirlerini azalttı.

 

v      Osmanlı topraklarında ticaret ile uğraşan köy ve kasabalarda ekonomik durum zayıfladı.

 

v      Osmanlı Devleti, Coğrafi Keşifler’in olumsuz etkilerini önlemek için;

 

v      Süveyş Kanalı Projesi’ni gerçekleştirmek istedi. Fakat bunu ancak 1869’da gerçekleştirebildi.

 

v      Hınt Okyanusu nda Portekızlıler ıle savaştı fakat ustünlük kuramadı.

 

v      Don - Volga Kanalı Projesi’ni gerçekleştirerek ipek Yolu’nu tekrar canlandırmak istedi. Fakat bunda da başarılı olamadı.

 

v      Akdeniz limanlarını yeniden canlandırarak gümrük gelirlerini artırmak için Avrupalı devletlere kapitülasyonlar verdi.

 

Bilimsel Sonuçlar

 

v      Yeni ırklar, kültürler, hayvanlar, bitkiler keşfedildi.

 

v      İnsanlarda merak ve araştırma isteği uyandı.

 

v      Düşünce dünyasında önemli gelişmeler meydana geldi.

 

v      Ronesans ve Reform Hareketlerı’ne zemin hazırlandı,

 

v      Avrupa’da sanattan zevk alan ve sanatçıları koruyan “Mesen” sınıfı ortaya çıktı.

 

Dini Sonuçları

 

v      Kiliseye olan güven sarsıldı.

 

v      Hıristiyanlığa ait inançlar temelinden sarsıldı.

 

v      Avrupa’da dine dayalı dünya görüşü değişti.

 

Coğrafi Keşifler bütün insanlığı etkilemiştir. Bu yönüyle “evrensel” bir özelliğe sahiptir. Avrupa’da daha sonra ortaya çıkacak olan gelişmelere neden olmuştur.

 

 

1 1 1
2013-01-13T01:28:56+02:00

Keşiflerin belli başlı nedenleri şunlardır;
-Avrupa'da coğrafya bilgilerinin artması ve gemicilik deneyiminin çoğalması, pusulanın ögrenilmesi.
-Avrupanın kendinde olmayan ama Doğu uygarlıklarında olduğunu bildikleri zenginliklere (baharat, ipek ve diger maddi kaynaklara) ulaşmak için yeni, kısa ve ucuz yol arayışı.
-Özellikle İspanyol ve Portekiz krallıklarınca, değerli madenlere ulaşılması için gemicilerin desteklenmesi.
-Hiristiyanlık dininin ve Avrupa kültürünün yaymak istenilmesi.
-Artan bilgilerin de etkisiyle dünyanın tanınmak istenilmesi.
-Pusulanın geliştirilmesi
-Sağlam gemilerin yapılması
-Coğrafya bilgisinin artması ve cesur gemicilerin yetişmesi
-Avrupada bu gelişimleri takip eden dönemde doğuya ulaşmak isteyen gemiciler,İspanya ve Portekiz krallıklarından aldıkları yardımlarla açık denizlere açıldılar

Kristof Kolomb (1451-1506), 1492'de Amerika Kıtası'na ulaştığında, gerçekte hem daha ucuz hem daha kısa yoldan Asya'ya ulaşma arayışı içindeydi. Çünkü buradan baharat ve benzeri maddeleri ucuz ve hızlı taşımak gibi bir sorun sözkonusuydu. Portekizli gemici Bartolomeu Dias'ın Ümit Burnu'nu bulmasından sonra Vasko dö Gama, buradan dolaşarak Hint Okyanusu ve Hindistan'a ulaştı. Portekizli Macellan ve Del Kano, dünyayı dolaşarak geçtiler ve bunun sonucunda dünyanın yuvarlaklığına dair kesinleştirici sonuclara ulaşmışlardır. Venedikli gezgin Marko Polo (1254-1324) Asya gezilerinin anlatımlarıyla Avrupa'nın Doğu uygarlıklarını tanımasını sağlamıştır.

 

 

 

1 1 1