Cevaplar

2013-01-13T09:06:42+02:00
Veli'nin yaşının 3 katının 5 fazlası Ayşe'nin yaşına eşittir. Ayşe 17 yaşında olduğuna göre Veli kaç yaşındadır? Çözüm: Veli=x 3x+5=17 3x=17-5 3x=12 3x/3=12/3 x=4 2) (-3x+5) ile (x-7) cebirsel ifadelerinin toplamını bulalım. Çözüm: (-3x+5) + (x-7) = -3x+5+x-7 = (-3x+x)+(5-7) = (-3+1)x + (-2) = -2.x -2 = -2x-2 3) 6a - 7b + 9 - 2a cebirsel ifadesi veriliyor.Bu ifadede; a) Kaç tane terim vardır? b) Sabit terim hangisidir? c) 2 ve 4. terimlerin katsayılarını ve bilinmeyenlerini yazınız. d) Benzer terimler varsa hangileridir? Çözüm: a) 4 tane terim vardır. b) Sabit terim 9'dur. c) 2. ve 4. terimlerin katsayıları -7, -2 2. ve 4. terimlerin bilinmeyenleri b, a d) 6a ile -2a benzer terimlerdir. 4) -(x-9)+2(4-3x)+8x cebirsel ifadesinin en sade eş değerini yazalım. Çözüm: -(x-9)+2(4-3x)+8x = -x+9+2(4-3x)+8x = -x+9+8-6x+8x = -x-6x+8x+9+8 = -7x+8x+17 = +x+17 = x+17 5) -(-x-5)+(-3x+3)-(5-2x)-3(-5x-1) cebirsel ifadesinin en sade eş değerini yazalım. Çözüm: Önce parantezin önündeki işaret ve sayıları parantezin içindeki her sayıyla ayrı ayrı dağıtarak çarpalım.İşaretlere dikkat !!! = +x+5-3x+3-5+2x+15x+3 = +x-3x+2x+15x+5+3-5+3 = +15x+6 = 15x+6 6) Bir kenarının uzunluğu x2 olan karenin alanını ve çevresini bulalım. Çözüm: Karenin alanı demek bir kenarını kendisiyle çarparız. A=x2.x2 A=x4 Karenin çevresi demek bütün kenarlarını toplarız. Ç=x2+x2+x2+x2 Ç=4.x2
0