Cevaplar

2013-01-13T11:35:25+02:00
A-ZONAL TOPRAKLARİklim ve bitki örtüsünün etkisi ile oluşmuş tüm horizonlara sahip topraklardır.(yerli topraklardır)  

Lateritler, Dönenceler arasında,kiremit kırmızısı renginde ,yıkanmanın fazla olması nedeniyle humus bakımından fakirdir.
-Ülkemizde görülmez.

Kırmızı topraklar(Terra rossa), Akdeniz bölgesinin kalkerli araziler üzerinde oluşan ,demir oksit fazlalığından dolayı kırmızı rengi alan topraklardır.

Kahverengi Orman Toprakları, Nemli orta kuşağın yayvan yapraklı orman sahalarında oluşan, humus bakımından zengin topraklardır.

Podzol Topraklar, Soğuk nemli alanlarda iğne yapraklı orman sahasında oluşan topraklardır.yıkanma fazla olduğu için mineral bakımından fakirdir.(Ülkemizde doğu Karadeniz bölgesinde görür. )  
 
Turda Topraklar, Tundra iklim bölgesinin topraklarıdır.Kışın don kısa süren yaz mevsiminde toprak balçık halini alır, tarım için verimsizdir.

Çöl Toprakları,Çöllerde oluşan topraklardır.Şiddetli buharlaşma nedeniyle sert kireç tabakası oluşmuştur.Bitki örtüsü ve tarım için elverişli değildir.

Kahverengi Kestane Renkli Bozkır(step)Toprakları, Orta kuşağın yarı kurak alanlarında oluşan topraklardır. 

Çernezyom Toprakları(Kara topraklar), Karasal iklimin yarı nemli sahalarında ,çayır örtüsü altında oluşan topraklardır. En verimli topraklardır.


B-İNTRAZONAL TOPRAKLAR Oluşumlarında topoğrafya ve ana materyal etkilidir.( A ve C horizonları bulunur.)

Halomorfik Topraklar(tuzlu topraklar), Buharlaşanın fazla olması nedeniyle suyun içinde eriyik haldeki tuz ve karbonatların toprağın yüzeyinde birikmesi ile oluşan topraklardır.

Hidromorfik Topraklar,Bataklık alanların topraklarıdır.

Kalsimorfik Topraklar(Kireçli topraklar), 
1-Redzinalar yumuşak kireç taşları oluşan topraklardır.
2-Vertisoller Trakya da kara kepir,İç Anadolu’nun dönen topraklarıdır.kurak mevsimde çatlar.buralara dolan topraklar yağmur ile şişerek toprağın ters dönmesine yol açar.

3 AZONAL TOPRAKLAR (TAŞINMIŞ TOPRAKLAR)


Dış Kuvvetlerin etkisi ile taşınan topraklardır.Horizonları yoktur.
Alüvyal topraklar, Akarsu taşıması ile
Kolüvyal topraklar, Dağlık arazilerde eğimle kayarak taşınan topraklar , kalan örtüde taşlı topraklar(litosoller) oluşur.
Regosoller, Volkanik malzemenin taşınıp birikmesi ile oluşur.
Lösler , Rüzgarın taşıyıp biriktirmesi ile oluşur.
Morenler, Buzulların taşıyıp biriktirmesi ile oluşur.

1 5 1