Cevaplar

En İyi Cevap!
  • Eodev Kullanıcısı
2013-01-13T12:46:47+02:00

alıntı

Osmanlıda Vakıf Sistemi Nasıldı?

Vakıf kişinin mal varlığının bir bölümün hayır işleri için bağışlamasına denir.
Vakıf arazi gelirleri cami han hamam medrese gibi sosyal hizmetlere ve hayır kurumlarının masraflarına ayrılan topraklardır.
Vakıf sistemi Karahanlı Gazneli ve Selçuklu devletlerinde de görülmüştür. Türk-İslam devletlerinde sosyal devlet anlayışı hakimdi. Osmanlı Devleti döneminde eğitim sağlık kültür ve bayındırlık alanlarında vakıflar önemli bir yer tutar.
Vakıflar devlet tarafından desteklenir aynı zamanda devletin gözetiminde bulunurdu.
Vakıflar Osmanlı topraklarında kent ve kasabaların gelişmesinde önemli bir yer tutar.
Ulaşım ticaret taşımacılık alanlarında şehirler önemli derecede gelişmiştir.
Halkın her türlü gereksinimini karşılayan vakıflar eğitim-öğretim kurumları hastane kütüphaneimaret gibi yapıların giderlerini karşılamıştır.
16.yy’dan sonra vakıflar yönetim ve adalet alanlarındaki bozulmaların etkisiyle önemini kaybetmeye başlamıştır. Kanunlara aykırı bir şekilde vakıfların kişilere dağıtılması vakıflan amaçlarından sapmasına neden olmuştur.
1836 yılında II. Mahmut vakıf sistemini kaldırarak Evkaf Nezaretini(bakanlığı) kurmuştur.
HİÇ BİTMEYEN DESTEK-VAKIF

Cumhuriyetin anayasa ile belirlenen niteliklerine anayasanın temel ilkelerine hukukaahlaka milli birliğe dayalı olarak Türkiye’de çok vakıf kurulmuştur. Sosyal adaleti pekiştirmek sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak vakıfların amaçları arasındadır. Türkiye’de kurulan vakıfların belirli organları olmalıdır. Yönetim organı mütevelli heyetive denetim birimi gibi bölümleri olmalıdır. Bunun nedeni vakfın işleyişini kolaylaştırmak amacının kapsamına ve faaliyetlerine uygun olarak çalışmaktır.

VAKIFLARIN KURULMA AMAÇLARI 
-Toplumda çoğulcu ve özgürlükçü demokrasinin yerleştirilmesi.
-İsanlara emeğe ve doğaya saygı çerçevesinde insanların düşünce anlayışını geniş alanlara yayma
-Eşrtlik dayanışma adalet dürüstlük gibi de*ğerlerin tüm topluma benimsetilmesi.
-Sosyal devlet anlayışının ve demokrasinin gelişmesi için çalışma yapmadır.
Günümüzde Türkiye’de;

Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı Türk Toplum Gönüllüleri Vakfı Ekonomik ve Sosyal Etütler Vakfı Teknolojiyi Geliştirme Vakfı Sağlık ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı Çocuk Vakfı Bilim ve Sanat Vakfı gibi kuruluşlar vardır.
1 5 1