Cevaplar

2013-01-13T12:57:32+02:00

Kimya veya fizikte atom, bir kimyasal elementin özelliklerini koruyan en küçük parçacığıdır.
Sözcük Yunanca ατομος veya atomostan gelir, 'kesilemez' demektir. Eski Yunanistan'da bazı düşünürlere göre atom maddenin bölünemez en küçük parçasıydı. Modern kullanımdaki atomlar ise atomaltı parçacıklardan oluşur:
elektronlar, eksi yüklüdürler ve bu üçünün arasında en hafifidir. 

Kaynak: http://www.msxlabs.org/okul/22603/atomun-varligi-nasil-ifade-edilir#ixzz2Hqtw9erj

1 5 1