Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2013-01-13T13:06:41+02:00

1-) Dün akşam televizyonda ………… bir belgesel vardı.

Bu cümlenin kişisel duygu ve düşünce ifade etmemesi için boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) güzel                                        B) yeni

C) ilginç                                        D) etkileyici

 

2-)

Murat − Varlıkların yaptıkları işleri, hareketleri veya içinde bulundukları durumları bir kipe (yani zamana veya bir dileğe) ve kişilere bağlayarak bildiren kelimelere fiil denir.

Ayşe − O halde ″ koş, otur, ev, sil″ gibi kelimeler fiil midir?

Murat − Evet, söylediğin kelimelerden biri hariç,

diğerleri fiildir.

Ayşe −  Hangisi fiil değildir?

Murat − ……………………

Bu konuşmaya göre Murat’ın Ayşe’ye cevabı aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

A) koş                                           B) otur

C) ev                                             D) sil

 

3-) Kedi, köpek ve kuş, eski sahipleri Selim Bey’in özelliklerinden söz etmektedirler.

 

Bu konuşmada Selim Bey ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Sabahları erkenden kaktığı

B) Adaletli olduğu

C) Zengin olduğu

D) Hayvansever olduğu

 

4-) Elma kabuğunun dişleri temizleme ve ağızdaki asit miktarını azaltmada başrol oynadığı, bu nedenle elmanın soyulmadan kabuğu ile birlikte yenmesi gerektiğini biliyor muydunuz?

Yukarıdaki paragrafta kaç tane ulama vardır?

A) 1                                                B) 2

C) 3                                               D) 4

 

5-) “Ağır” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde “yavaş” anlamında kullanılmıştır?

A) Kaynak yetersizliğinden işler ağır ilerliyor.

B) Boksta ağır sıklet şampiyonu olmuş.

C) Ağır taşıtlar yolun sağından gitmelidir.

D) Ağır bir hastalık geçirdi ama şimdi iyi.

 

6-)

 

Kelimeler ait oldukları kutulara konulduğunda, hangi kutuda daha fazla kelime olur?

A)Basit kelime kutusunda

B)Türemiş kelime kutusunda

C)Birleşik kelime kutusunda

D) Hepsi eşit olur

 

7-)

 

Yukarıdaki kelimelerle dört adet deyim oluşturduğumuzda hangi kelime dışarıda kalır?

A) vermek                                     B) büyük

C) kulak                                        D) yoldan

 

8-)

Öğretmen – Çocuklar, zıt anlamlı kelimelere kim örnek verebilir?

Ayşe :Dolu-boş ,           Seyfi: Açık-kapalı,

Hatice: İyi-kötü             Seher: Anlamak-anlamamak

Hangi öğrencinin verdiği örnek doğru değildir?

A) Ayşe                                         B) Seyfi

C)Hatice                                                      D) Seher

 

9-) 1-ışık       2- dibine     3-mum     4-vermez

Yukarıdaki numaralandırılmış sözcüklerden bir atasözü oluşturulmak istense sıralama nasıl olur?

A) 2-3-1-4                                     B) 4-1-2-3

C) 3-2-1-4                                    D) 1-4-2-3

 

10-) ″de″ bağlacı aşağıdaki cümlelerin hangisine ″bile″ anlamı katmıştır?

A) Acele et de uçağı kaçırmayalım.

B) Çok çalışsa da beni geçemez.

C) Senden de bir resim isteyeceğim.

D) Bırak da yardım edeyim.

 

11-)

Selim − murat, akşam sinemaya gidecekmiyiz?

Murat− Evet, gideceğiz. Fatmada bizimle gelecek.

Yukarıdaki diyalogda kaç tane yazım yanlışı vardır?

A) 1                                                B) 2

C) 3                                                               D) 4

 

12-) ″Kaza geçirdiğimi ……………… kaza yerine geldi.″ cümlesinde ″gelmenin″ çok çabuk yapıldığını belirtmek için boşluğa aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi en uygun olur?

A) duyduğunda                           B) duyup

C) duyunca                                  D) duyar duymaz

 

13-)

Baba − Oğlum, bak çiçeğin üzerinde ne var?

Çocuk − Kelebek. Baba kelebekin rengi ne?

Yukarıdaki diyalogda çocuk, hangi ses olayına dikkat etmemiştir?

A) Ünlü daralması                      B) Ünsüz yumuşaması

C) Ünlü düşmesi                        D) Ünsüz benzeşmesi

 

14-)

Kara haber tez duyulur.

Bu cümlede ″kara″ sözcüğünün yerine aşağıdaki sözcüklerden hangisi getirilirse cümle karşıt bir anlam kazanmış olur?

A) beyaz                                       B) iyi

C) kötü                                         D) siyah

 

15-) Sadece cahiller ve yeteneksizler şansa inanırlar.

Bu cümleden aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir?

A) Bilgili ve kabiliyetli insanlar işlerini şansa bırakmazlar.

B) Yeteneksiz insanların şansa ihtiyaçları vardır.

C) Bilgisiz insanlar, çalışmayı şansa tercih ederler.

D) Şans, bilgisini ve yeteneğiyle birleştirenlerin yanındadır.

 

16-) Aşağıdaki kelimelerden hangisi büyük ünlü uyumuna uymaz?

A) Elma                                        B) Ağaç

C) Akıl                                           D) Şeker

 

17-)

Burası başka bir şehir. Çalar saatinizi kurmayın boşuna, şarkılar sizi uyandıracak. Bir keman ve klarnetten çıkan melodi, şehrin yeni uyanmış olan caddelerinde gezinecek… Bu şarkıyı en arka sokaklarda uyuklayan kedi ve köpeklere (bilgi yelpazesi.net) kadar her canlı işitecek.

Aşağıdakilerden hangisi bu parçanın başlığıdır?

A) Müzik Aletleri

B) Şarkılı Şehir

C) Bizim Türkülerimiz

D) Sokak Çalgıcıları

 

18-)Aşağıdaki cümlelerin hangisi anlamca olumludur?

A) Ne gezmesini ne de eğlenmesini bilir.

B) Onunla konuyu görüşmüş değiliz.

C) Gökyüzünde küçük bir bulut bile yok.

D) Hakkımda ne düşündüğünü bilmiyor değilim.

 

19-) Aşağıdakilerden hangisi bir cümledir?

A) Pazar günü kıra

B) Fidanlara zarar

C) Elma bir meyve türüdür

D) Okumayı yazmayı

 

20-)

Niçin kondun a bülbül bahçemdeki asmaya,

Ben yarimden ayrılmam götürseler asmaya.

Yukarıdaki şiirde sesteş kelime hangisidir?

A) bülbül                                       B) yarim

C) kondun                                   D) asmaya

 

BAŞARILAR DİLERİM...

ALINTIDIR...
1 4 1
2013-01-13T13:07:02+02:00
Bir kompozisyon çıkarr ana fikre flan çalış soyut somut topluluk isimlerine basit türemiş bileşik lere bol çalış başarılar
1 4 1