Cevaplar

2013-01-13T13:14:34+02:00

Faraday'in indüksiyon kanunu, 1830'da Michael Faraday tarafından bulunan, manyetik alanın değişimiyle oluşan emk'yı tanımlayan indüktörlerinelektrik motorlarınınjeneratörlerintransformatörlerin gelişmesini sağlayan kanun.

Faraday kanununa göre bir devrede indüklenen emk, devreden geçen manyetik akının zamana göretürevi ile doğru orantılıdır. Bu ifade şöyle yazılabilir:

ε: İndüklenen emk (Volt) Φ: Manyetik akı (Weber) t: Zaman (saniye)

N sarımlı bir bobinde oluşan emk

1 2 1
2013-01-13T13:15:00+02:00

FARADAYIN BİRİNCİ KANUNU : Deney : Bir akım devresinde –içinde aynı elektrolit (AgNO3) bulunan- şekilleri, elektrotları arasındaki uzaklıkları, eriyiğinin sıcaklık ve yoğunluğu başka başka olan birçok voltmetreyi seri olarak bağlayalım. Belli bir zaman sonra, bütün voltmetrelerin katotlarında toplanan gümüş miktarlarının aynı olduğu anlaşılır.Demek oluyor ki, toplanan gümüş miktarlarının aynı olduğu anlaşılır. Demek oluyor ki, toplanan gümüş miktarı, ne elektrotların şekil ve uzaklıklarına ve ne de elektrolitin sıcaklığına ve yoğunluğuna bağlıdır. Toplanan gümüş miktarı yalnız, devreden geçen elektrik miktarına bağlıdır. Faraday bu deneye göre şu kanun bulmuştur. Bir elektroliz olayında ayrışan elektrolitin kütlesi, sadece, voltmetreden geçen elektrik miktarına bağlı ve onunla doğru orantılıdır.

 FARADAY’ IN İKİNCİ KANUNU : Deney: İçinde türlü elektrolitler (AgNO3,CuCl2,CuSO4,AuCl3...) bulunan voltmetreleri bir akım devresine, seri olarak bağlayalım. Belli bir zaman içinde bütün voltmetrelerden aynı elektrik miktarı geçer. Her voltmetrenn katodunda toplanan maden miktarları belirtilirse şu sonuca varılır. Buna göre türlü elektrolitlerden aynı elektrik miktarı geçtiğinde açığa maden(veya Hidrojen)miktarları bunları eşdeğer ağırlıkları ile doğru orantılıdır.1 eşdeğer gram(=108 gr) gümüşü açığa çıkarmak için 96500 coulombluk bir elektrik miktarı gereklidir. İkinci kanuna göre, aynı elektrik miktarıyla 63/2 gr bakır 197/3 gr altın ve genel olarak A/η gr maden açığa çıkarılır. (A=atom ağırlığı, “η” değerliğidir.) Faraday kanunlarından herhangi bir (Q=I.t) yükünün açığa çıkarabileceği maden miktarı kolayca hesaplanabilir.

2 4 2