Aşağıdaki metni ingilizce ye çeviriniz . Çeviri kullanmayınız çeviri yanlış çevirir . Yanlış çevirenler admine şikayet edilecektir..

Merdivenin altından geçmek uğursuzluk mu ?

Duvara dayanan bir merdiven, duvar ile arasında bir üçgen oluşturur. Bu, bir çok kültürde tanrıların kutsal üçgeni olarak bilinir. Örneğin piramitlerin kenarlarının üçgen olması da bu inanca dayanır. Bir üçgenin içinden geçmek de, bir kutsal yere meydan okumak anlamına gelebilir. Bir diğer görüş ise 17. yüzyılda İngiltere ve Fransa’da suçlular darağacına götürülmeden önce bir merdivenin altından geçiriliyorlardı. Değişik kültürler bu uğursuzluğa karşı bazı panzehirler geliştirdiler. Mesela Romalıların panzehiri yumruktu. O kişiler orta yani en uzun parmaklarını gerip diğer parmaklarını yumruk gibi yaparlar ve geçtikten sonra merdivene doğru sallarlardı

1

Cevaplar

2015-06-30T20:07:16+03:00
A ladder against the wall, forms a triangle between the walls. This is known as the sacred triangle of the gods in many cultures. For example, the edges of that triangular pyramid is based on this belief. Also pass through a triangle, a sacred place can mean challenge. Another opinion in the 17th century before being taken to the gallows in England and France were criminals being put under a ladder. Different cultures have developed some antidote against those evils. For example, the Romans did punch the antidote. They pretended to punch that person that the long fingers of the middle and stretch the other fingers were waved toward the stairs after
0