Cevaplar

En İyi Cevap!
2013-01-13T13:33:52+02:00

Türk kültürünün en eski kaynaklarından sayılan Divanü Lügat-it Türk’te Kaşgarlı
Mahmut, eski Türklerin el tezgâhlarında halı, yünlü ve pamuklu kumaşlar dokuduklarını, 
ipekli kumaşları ise Çin’den getirdiklerini belirtmektedir. Bu eserde ayrıca eski Türk giyim, 
kuşam ve süslemesine ait birçok terim, deyim ve atasözüne yer verilmiştir (Meriç,200: 216). 
Konar-göçer ve yerli Türkmenlerde kadın başlıklarına çok önem verilir. Geleneklerin 
devam ettiği köylerde, yeni evlenmiş gelinin başına, ilk kez kadın başlığı bağlanacağı zaman 
konuklar davet edilerek özel “baş bağlama” töreni yapılır (Kırzıoğlu,1982: 136). 
Genç kız evlenirken düğün başlığında gelinin başı “kız başı” olarak düzenlenir. Bu 
başı genç kızlar hazırlar. Gerdeğe girinceye kadar gelinin başı, kız başıdır. Gelin, baba 
evinden oğlan evine giderken bu baş süslemesi üzerine, başın arka tarafına rengârenk 
örtülerin uçları pullarla işlenmiş al renkli bir örtü örtülür. Bunun üzerine renkli tüyler, çeşitli 
takılar yerleştirilerek duvak yapılır. Baştaki takılar ve tüyler arasında, uğur ve aydınlık 
getirmesi, kötülükleri uzaklaştırması inancı ile küçük bir ayna da yerleştirilir (Kırzıoğlu, 
1992: 136).

1 5 1
  • Eodev Kullanıcısı
2013-01-13T13:36:41+02:00

değişik motifler ve değişik rankler vardır

0